Opublikowano: 9 grudnia 2014

psnzloga

 1. Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Nasza szkoła szczyci się ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, została założona w 1963 roku. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem Ich godności osobistej. Zespół szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i w przepisach wydanych na jej podstawie oraz w „Szkolnym programie wychowania”, „Szkolnym programie profilaktyki młodzieży” i w „Strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem”.

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów przez prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, udział w konkursach, olimpiadach, teleturniejach, wycieczkach, rajdach, spektaklach teatralnych, seansach filmowych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, prowadzenie lekcji muzealnych, bibliotecznych.

Uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatów IT Essentials PC Hardware and Software, CISCO, CCNA 1 Certyfikat firmy Cisco Systems s w ramach działalności w szkole Akademii Oracle.

Szkolny teatr bierze udział w licznych imprezach artystycznych, w tym roku szkolnym zdobył wyróżnienie w XI Przeglądzie Scenicznej Twórczości „Szkolne Prezentacje Artystyczne” Przemyśl 2015. Działa zespół wokalno-muzyczny Cort. Od szeregu lat aktywnie działa Szkolne Koło PTSM i PTTK, jego członkowie zostają laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, Wojewódzkiego Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie.

W roku szkolnym 2013/2014 znaczącym sukcesem w dziedzinie sportu było zdobycie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Licealiady w piłce ręcznej chłopców oraz zdobycie IV miejsca w Turnieju Ogólnopolskim Licealiady. Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego jest szkołą przyjazną i bezpieczną dla ucznia.

 

 1. Realizacja projektu

Do projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku zgłosiło się 759 uczniów klas zawodowych czego do projektu zakwalifikowano i wzięło udział 471 uczniów (w tym wielu uczniów kilkukrotnie z różnych formach wsparcia).

Od początku realizacji projektu tj. od września 2012 roku do czerwca 2015 roku zostały zrealizowane następujące kursy i szkolenia:

 • kurs z obsługi i programowania obrabiarek numerycznych – 60 uczniów;
 • kurs z oprogramowania CAD – 50 uczniów;
 • kurs spawania metodą MAG oraz TIG – 60 uczniów;
 • kurs CISCO – 30 uczniów;
 • kurs prawa jazdy kat. B – 195 uczniów;
 • kurs barmański – 30 uczniów;
 • kurs kierowca operator wózków widłowych – 50 uczniów;
 • kurs obsługi kasy fiskalnej z elementami obsługi klienta – 20 uczniów;
 • kurs płatnik dla początkujących – 20 uczniów;
 • kurs księgowość w działalności gospodarczej – 10 uczniów;
 • szkolenie z nowoczesnych metod wykończeniowych w budownictwie – 10 uczniów;
 • kurs baristyczny – 26 uczniów;
 • kurs carvingu – 26 uczniów;

Staże w zakładach pracy odbyło 219 uczniów:

 • w Technikum – 183 uczniów;
 • w Zasadniczej Szkole Zawodowej – 36 uczniów.

W praktykach zagranicznych wzięło udział 6 uczniów: 5 uczniów technikum oraz 1 uczeń zsz z „zawodów żywieniowych”.

Młodzież została wyposażona w obuwie i odzież roboczą (ochronną) oraz otrzymała: długopisy, identyfikatory, smycze oraz notatniki. Za swoją pracę uczniowie otrzymali swoje pierwsze wynagrodzenie.

Głównym kryterium rekrutacji uczniów była średnia ocen z przedmiotów zawodowych (lub wszystkich przedmiotów w przypadku takiej samej średniej), wiek 18 lat w przypadku niektórych kursów oraz pochodzenie z obszarów wiejskich.

Obowiązkowo wszyscy uczniowie korzystający z kursów, szkoleń, staży oraz praktyk odbyli indywidualne lub zbiorowe zajęcia/konsultacje z doradcą zawodowym.

W związku z realizacją projektu szkoła zyskała nowe pracownie i klasopracownie. Został wykonany remont pomieszczenia w którym znalazła miejsce pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie. Prace wykonali uczniów klas budowlanych oraz klas elektrycznych. W ramach projektu zakupiono:

 • tokarkę CNC,
 • ploter frezujący CNC,
 • laptop oraz oprogramowanie wielostanowiskowe do projektowania komputerowego Solid Edge oraz EdgeCAM

Wykonano remont pomieszczenia w którym mieści się pracownia doradcy zawodowego. Na jej wyposażenie zakupiono 3 laptopy oraz zestaw 7 programów komputerowych do prowadzenia zajęć z doradztwa.

Wraz z przedłużeniem realizacji projektu do czerwca 2015r. po rekrutacji utworzono nowy kierunek – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz opracowano programy nauczania przedmiotów zawodowych dla powstałej klasy. Powstały też dwie pracownie budowlane do zajęć teoretycznych oraz do praktycznych. Pracownie zostały wyposażone w zestaw multimedialny oraz kompletny zestaw narzędzi i elektronarzędzi niezbędny do kształcenia w nowym kierunku.

W związku z prowadzeniem kursów dla uczniów szkół gastronomicznych oraz wprowadzenie modułu kuchni śródziemnomorskiej (w technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz zsz w zawodzie kucharz) zostało zakupione wyposażenie dodatkowe pracowni żywienia:

 • profesjonalny ekspres ciśnieniowy do kawy,
 • profesjonalna krajalnica,
 • piec do pieczenia pizzy,
 • mieszarka do ciasta,
 • program komputerowy WIKT 30 Pro – edu,
 • drobny sprzęt jak patelnie, czajniki elektryczne i deski do krojenia,
 • pomoce dydaktyczne (plansze, pozycje książkowe).

W ramach projektu biblioteka szkolna została zaopatrzona w zestawy podręczników do nauki języków obcych, języków obcych zawodowych oraz przedmiotów zawodowych (łącznie 1281 szt.) co ułatwi uczniom realizację nowych programów nauczania.

 1. Realizacja komponentu ponadnarodowego.

W dniach 10–14 marca 2014 roku grupa nauczycieli branży żywieniowej wzięła udział w warsztatach odbywających się w szkole partnerskiej Universita dei Sapori (tłum. Uniwersytet Smaku) w Perugii. Jego celem było opracowanie i wdrożenie programu kształcącego w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z uwzględnieniem kuchni śródziemnomorskiej.

Podczas warsztatów nauczyciele poznali strukturę organizacyjną, metody i narzędzia pracy, techniki pracy w nowoczesnych laboratoriach dydaktycznych, kulturę i zasady żywienia mieszkańców tego kraju. Celem warsztatów było wspólne opracowanie programu nauczania kształcącego w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z uwzględnieniem elementów kuchni śródziemnomorskiej. Prace nad programem obejmowały zapoznanie z założeniami programowymi, analizę treści modułów pod kątem wprowadzenia wybranych elementów do programu kształcenia w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z uwzględnieniem kuchni śródziemnomorskiej, obserwację zajęć praktycznych oraz lekcji.

W dniach 21.06–04.07.2014 roku uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych wzięli udział w zajęciach praktycznych odbywających się w szkole partnerskiej którego celem jest adaptowanie i wdrożenie treści nauczania programu kształcenia zawodowego uczniów (w ww. zawodach) z uwzględnieniem kuchni śródziemnomorskiej. Młodzież mogła poznawać tajniki tej kuchni u boku włoskich profesjonalistów. Wraz z włoskimi kolegami doskonaliła umiejętności i przygotowywała tradycyjne włoskie potrawy. Zajęcia odbywały się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, gdzie uczniowie uczyli się również obsługi konsumenta, przygotowywania i serwowania zimnych i gorących napoi oraz dekorowania potraw.

Celem warsztatów było przede wszystkim przetestowanie adaptowanego programu i ostateczne jego dopracowanie.

Łączna kwota realizacji projektu w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku to
1 106 628, 55  mln złotych.

 

Opracował: Kazimierz Fejdasz