Opublikowano: 20 września 2021

19 września 2021 łączony pododdział Klas Mundurowych ZSZ Przeworsk i Jednostki Strzeleckiej 2087 Przeworsk wziął udział w uroczystej mszy świętej kończącej I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej.

Msza odprawiona została w Bazylice kolegiackiej w Przeworsku, a organizatorem Festiwalu było Starostwo Powiatowe w Przeworsku.

Poczet sztandarowy wystawili absolwenci Klas Mundurowych ZSZ Przeworsk: dowódca pocztu: szer. pchor. AWL Michał CHUCHRO, chorąży pocztu: st. instr. KM Patryk KOSYCZYN, asysta pocztu: st. instr. KM Wiktor STRAMA.

Mszę uświetniły również poczty sztandarowe 34 blp Jarosław, Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku i Powiatowej Komendy PSP w Przeworsku oraz chór Michael.