Opublikowano: 5 marca 2019

12 lutego 2019 Kadeci Klas Mundurowych ZSZ Przeworsk oraz Strzelcy JS 2087 Przeworsk uczestniczyli w zimowym marszu kontrolnym.

Pod opieką panów: st. instr. KM Macieja CIEŚLAKA i ppor. rez. Piotr ŁOJKO szkolona młodzież zaliczyła marsz kondycyjny na odległości 10 km (dystans został skrócony ze względu na warunki atmosferyczne). Dodatkowo zrealizowano następujące zagadnienia:

  1. rolowanie pododdziału w warunkach bojowych („obieranie banana”) – zajęcia prowadził ppor. rez. Piotr ŁOJKO,
  2. praca w buddy teamach w warunkach bojowych – zajęcia prowadził drużynowy ZS Patryk ZAJĄC.
    Przeszkolono łącznie 48 osób. Wszyscy uczestnicy bardzo liczyli na śnieg i mróz (jak to w zimie). Jednak napotkaliśmy deszcz i błoto „po pas”. Szkolenie zakończyło się ok. godziny 13. O godzinie 15 spadł śnieg i chwycił mróz……. Czyżby ktoś w niebie nas nie lubił ????
    Dziękujemy za udział i pomoc w szkoleniu naszym absolwentom: paniom: instr. KM Karolinie GLINIANY (w grudniu 2018 ukończyła służbę przygotowawczą w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu) i mł. instr. KM Angelice WAWRO.

LINK DO ZDJĘĆ:

https://photos.app.goo.gl/SNgpUYDchdvN73NU9

13 lutego 2019 Kadeci Klas Mundurowych ZSZ Przeworsk wraz ze Strzelcami JS 2087 Przeworsk uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej – Obwód Przeworsk pochowanych na Starym Cmentarzu w Przeworsku. W ten sposób upamiętniono 77 rocznicę powstania Armii Krajowej przypadającą rokrocznie 14 lutego. Na mogiłach żołnierskich zostały rozstawione znicze zebrane przez uczniów ZSZ Przeworsk z klas 1TMS, 1LO, 2LO, 3LO, 3TI, 3TEB, 3TES, 3TM oraz 1MK. Obok zniczy ustawiono okolicznościowe tabliczki. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność i pamięć. Po raz kolejny daliście świadectwo swojej patriotycznej postawy. Akcję zorganizowano w porozumieniu z 34 Batalionem Lekkiej Piechoty w Jarosławiu (Obrona Terytorialna), którego przedstawiciel uczestniczył w akcji oraz z 21 Dywizjonem Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu. Za rok planujemy rozszerzenie akcji na inne okoliczne cmentarze.

LINK DO ZDJĘĆ:

https://photos.app.goo.gl/k9amudRYUwShcqRT8

23 lutego 2019 nasz kolega i absolwent Kamil RUCHAŁA złożył przysięgę wojskową jako elew kompanii szkolnej w 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Na uroczystości obecna była delegacja klasy 1LO wraz z dowódcą delegacji kadetem st. kapralem KM Wiktorią LĄC z klasy 2LO i wychowawcą klasy 3LO panem ppor. rez. Piotrem ŁOJKO. Warto również dodać, że pan Kamil został wyróżniony przez dowódcę 5 bsp możliwością wygłoszenia przemowy w imieniu przysięgających elewów. Kamilu – załoga Klas Mundurowych życzy Ci żołnierskiego szczęścia.

LINK DO ZDJĘĆ:

https://photos.app.goo.gl/pfRUeENqdL1xtVqUA