Opublikowano: 27 listopada 2017

W dniu 23.11.2017 dzięki współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku z firmą HARTBEX uczniowie klasy 2  oraz 3 Technikum Budowlanego mieli możliwość odbycia jednodniowej praktyki na terenie budowy NOWOCZESNE POBITNO w Rzeszowie.

Na wstępie uczniowie zostali przeszkoleni z BHP obowiązującego na terenie budowy przez inspektora BHP Pana Kazimierza Kobiałkę. Uczniowie odebrali środki ochrony indywidualnej oraz zapoznali się z dokumentacją budowlaną. Następnie wraz z kierownikiem budowy Panem Łukaszem Machem udali się na plac budowy.

Na terenie budowy uczniowie zapoznali się z: technologią stosowaną przy budowie NOWOCZESNE POBITNO, pracą żurawi wieżowych, elementami konstrukcyjnymi, zbrojeniem, stropami żelbetowymi i filigranowymi oraz systemem wykonywania płyt balkonowych bez mostków termicznych.

Dziękujemy firmie Hartbex oraz kadrze kierowniczej za umożliwienie praktyki na terenie budowy.