Przeworsk

Zespół Szkół Zawodowych
im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

 

Poniżej znajdują się oświadczenia dla zakładów pracy o przyjęciu uczniów na praktykę zawodową w wymiarze od 2 do 4 tygodni zgodnie z planem nauczania dla poszczególnych klas. W oświadczeniu nie ma wpisanego terminu. Dogodny termin dla ucznia  i pracodawcy należy wpisać samemu. Tak jak pisałem wcześniej termin rozpoczęcia praktyki nie może być późniejszy niż 20 lipca ze względu na to, żeby później zebrać dzienniczki, wpisać oceny a w ostatnim tygodniu sierpnia jest konferencja Rady Pedagogicznej.

Oprócz oświadczenia zakładu pracy uczniowie muszą podpisać i dostarczyć zgodę (za ucznia niepełnoletniego rodzic/opiekun) na odbycie praktyki w wybranym zakładzie pracy. (ZAŁĄCZNIK 2)

 

Przypominam, że praktyka zawodowa jest przedmiotem, który musi być zaliczony aby uzyskać promocję do następnej klasy.

UWAGA

Uczniowie, którzy pójdą na praktyki do pracodawców z którymi mieli już podpisane umowy w marcu a pracodawcy wyrażają chęć przyjęcia uczniów, nie muszą wypełniać druku oświadczenia ani umowy. Zrobimy tylko aneks do umowa ze zmianą terminu lub zmianą ilości uczniów.

Jeżeli będą jakieś pytania lub wątpliwości proszę o kontakt przez dziennik.

Kazimierz Fejdasz

wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego


Do pobrania

Oświadczenie dla zawodu budownictwo klasa 3

Oświadczenie dla zawodu ekonomista klasa 2

Oświadczenie dla zawodu ekonomista klasa 3

Oświadczenie dla zawodu elektryk klasa 3

Oświadczenie dla zawodu informatyk klasa 3

Oświadczenie dla zawodu mechanik klasa 2

Oświadczenie dla zawodu mechanik klasa 3

Oświadczenie dla zawodu żywienie klasa 3

Oświadczenie ucznia (rodzica) dotyczące praktyki zawodowej poza szkołą