Opublikowano: 9 grudnia 2014

 Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr.
237/4767/16 zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych
szkól zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
– rok szkolny 2016/2017.

Z naszej szkoły 22 uczniów dostało stypendium w kwocie 4000zł  z wyżej wymienionego projektu.

Technikum Informatyczne
1. Rybak Aleksandra – kl. 2TI
2. Kulpa Damian – kl. 2TI

Technikum Informatyczne
1. Cisowski Dawid – kl. 3TEI
2. Jasnosz Przemysław – kl. 3TEI
3. Jamroży Krystian – kl. 3TEI
4. Maziarz Jakub – kl. 3TEI
5. Socha Krzysztof – kl. 3TEI
6. Zamorski Karol – kl. 3TEI
7. Zamorski Patryk – kl. 3TEI

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
1. Gondek Anna – kl. 3TŻU

Technikum Informatyczne
1. Michalik Wojciech – kl. 4TI
2. Pelc Katarzyna – kl. 4TI
3. Pieczonka Magdalena – kl. 4TI
4. Kotlińska Agnieszka – kl. 4TI
5. Jucha Monika – kl. 4TI
6. Konieczna Paulina – kl. 4TI
7. Kiszka Tobiasz – kl. 4TI

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
1. Kukla Paulina – kl. 4TŻUa
2. Ochab Anna – kl. 4TŻUa
3. Winiarz Magdalena – kl. 4TŻUa

Technikum Elektryczne
1. Jakub Maternowski – kl. 4TE

Technikum Ekonomiczne
1. Jarosz Sebastian – kl. 3TBE

Szczegółowe informacje dotyczące programu stypendialnego znajdują się na stronie: podkarpackie.edu.pl