Opublikowano: 27 marca 2017

Prezentacja Power Point przygotowana przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w ramach realizacji projektu Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy o numerze 2016-1-PL01- KA102-025176 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe


Prezentacja Power Point przygotowana przez uczniów Technikum Ekonomicznego w ramach realizacji projektu Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy o numerze 2016-1-PL01- KA102-025176 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe


Sprawozdanie z przebiegu praktyk realizowanych w ramach projektu Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy o numerze 2016-1-PL01- KA102-025176 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – grupa 2018


Wyjazd do Hiszpanii drugiej grupy młodzieży szkół zawodowych na zagraniczne staże.


Lista uczniów zakwalifikowanych na staże w ramach projektu Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy o numerze 2016-1-PL01-KA102-025176 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – rok szkolny 2017/2018


Udział nauczycieli oraz uczennicy ZSZ w Przeworsku w konferencji szkoleniowej PCEN


Sprawozdanie z przebiegu praktyk realizowanych w ramach projektu Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy o numerze 2016-1-PL01- KA102-025176 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – grupa 2017


ZDOBYWAMY DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY


Lista uczniów zakwalifikowanych na staże w ramach projektu Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy o numerze 2016-1-PL01-KA102-025176 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – rok szkolny 2016/2017


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) do projektu Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy o numerze 2016-1-PLOK-KA102-025176 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe


REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI projektu: pt.: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: 2016-PL01-KA102-025176

Model CV dla uczestników