Opublikowano: 9 grudnia 2014

Zespół Szkół Zawodowych
w Przeworsku jest Szkołą Promującą Zdrowie, która posiada dwa
Certyfikaty Promocji Zdrowia:
Wojewódzki , uzyskany 13.06.2007 roku


Rejonowy, uzyskany 22.06.2005 roku

Priorytetem promocji zdrowia w naszej szkole jest przeciwdziałanie uzależnieniom, ale nie obca jest nam profilaktyka zdrowotna jako poprawa sposobu odżywiania i sposobu spędzania wolnego czasu, profilaktyka przeciwnowotworowa oraz realizacja programów związanych ze zdrowiem prokreacyjnym. Wiele imprez organizujemy na rzecz środowiska lokalnego wspólnie z innymi szkołami w Przeworsku.
Współpracujemy ściśle w promocji zdrowia z Powiatową Stacją SANEPID-u w Przeworsku, służbą zdrowia, policją i Starostwem Powiatowym w Przeworsku.

Dzięki tym wszystkim działaniom Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku w dniu 13 czerwca 2007 r. jako jedna z 39 szkół z woj. Podkarpackiego została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Uroczystość rozpoczął i powitał gości Podkarpacki Wicekurator Oświaty . Certyfikaty wręczała pani Mariola Kiełboń – Wojewódzki koordynator SzPZ w woj. Podkarpackim.

W imieniu naszej społeczności szkolnej certyfikat odebrał dyrektor szkoły pan Lesław Ścisłowicz wraz z przewodniczącym SU Pawłem Rusinkiem i szkolnym koordynatorem promocji zdrowia Alicją Siuśta.

Wśród wielu programów edukacyjno – profilaktycznych realizowanych w naszej szkole na uwagę zasługuje program edukacyjny „Już teraz mogę zadbać o zdrowie swego przyszłego dziecka – wady cewy nerwowej” Jest to ogólnopolski program opracowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, a rekomendowany przez państwowy Inspektorat Sanitarny w Przeworsku.

Od 9 lat nauczycielka biologii w ZSZ pani Janina Kuldo wprowadziła go do programu nauczania biologii w dziale rozmnażanie i rozwój człowieka jako edukacyjną ścieżkę prozdrowotną. Programem tym jest objęte 30% młodzieży naszej szkoły.

Zajęcia przeprowadzane są metodami aktywizującymi z wykorzystaniem udostępnionych przez Sanepid ulotkami, foliogramami i filmami.
Po zajęciach wręcz wszyscy wypowiadający się w ankietach deklarują w przypadku dziewcząt, że będą przyjmować kwas foliowy, a w przypadku chłopców, że będą dbać o zdrowie swoich przyszłych żon, aby zapobiegać wrodzonym wadom cewy nerwowej u dzieci
Program dostosowany do warunków szkolnych przez panią Janinę Kuldo został przekazany do Sanepidu w celu udostępnienia innym szkołom.

W naszej szkole działa Młodzieżowy Klub Abstynencki „Victoria” .
Początki „Victorii” sięgają lat 90-tych , kiedy zaistniała potrzeba stworzenia organizacji wspierającej młodzież, która na swej drodze ku młodości spotykała się często z alkoholem, nikotyną, a niekiedy narkotykami.

W 1992 roku odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z psychologiem, a później zostały przeprowadzone wykłady poświęcone profilaktyce uzależnień prowadzone przez pielęgniarkę szkolną Marię Leja. Zwieńczeniem cyklu spotkań był konkurs na temat wiedzy o uzależnieniach z udziałem pełnomocnika wojewody przemyskiego ds. zapobiegania narkomanii.

Rok później w dniach 24 – 26 VI 1993 roku Maria Leja wraz z grupą młodzieży szkolnej wyruszyła z pieszą pielgrzymką z Przemyśla do Kalwarii Pacławskiej. Grupa ZSZ wzięła udział w Drodze Krzyżowej , gdzie byli świadkami wyznań osób wyzwolonych z nałogu pijaństwa. Zrodziła się wówczas myśl, stworzenia wśród młodzieży grupy liderów zdrowia, która by chciała w trzeźwości i bez nałogów bawić się, pracować, a przede wszystkim swoją postawą udowodnić, że można bez używek pięknie żyć.

Inauguracja Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego Victoria odbyła się 26 listopada 1993 roku.
Nazwa klubu „Victoria” została wybrana nieprzypadkowo, oznacza ona „zwycięstwo nad alkoholem i innymi uzależnieniami”. Opiekunem została pani Maria Leja.
Od początku klub zyskał przychylność i wsparcie dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego

Od roku 2004 opiekę nad młodzieżą sprawuje pedagog szkolny pani Agata Mucha.

Członkowie klubu mówią, że ich zadaniem jest pomaganie młodym, by rozwijali w sobie bogactwo pragnień marzeń i aspiracji.,
Co roku liczba członków klubu wzrasta. Do klubu mogą należeć wszyscy chętni, którzy zachowują abstynencję od nikotyny, alkoholu i narkotyków.
Młodzi ludzie nie będą sięgać po używki, gdy pomożemy im zachwycić się światem dobra i piękna, prawdy i miłości, światem wartości, których respektowanie przynosi satysfakcję i radość, jakiej nie da alkohol czy narkotyk.

Zachowaniom prozdrowotnym sprzyja również działalność pielęgniarki szkolnej, która przeprowadza co roku kilkadziesiąt różnych form programu oświaty zdrowotnej, w ścisłej współpracy z Sanepidem w Przeworsku.

Są to pogadanki, pokazy, ulotki, gazetki i rozmowy indywidualne dotyczące popularyzacji zasad zdrowego stylu życia /piramida zdrowia, zasady higieny bio – psycho- społecznej, profilaktyki chorób/, zapobieganie nałogom /nikotynizm, alkoholizm, narkomania/, zdrowia prokreacyjnego /problemy dojrzewania, antykoncepcja, choroby zakaźne w tym AIDS/. Realizowane tematy często wynikają z potrzeb młodzieży.

Młodzież naszej szkoły może uczestniczyć w zajęciach SKS-u prowadzonych nieodpłatnie przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Są to zajęcia w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców , liczne sparingi z innymi szkołami oraz zajęcia sportowe organizowane podczas ferii.

Nauczyciele ZSZ są również organizatorami wielu imprez sportowych w naszym regionie np: turnieju piłki siatkowej, licealiady w różnych dyscyplinach, mecze piłki nożnej, zawody pływackie i innych.

W trakcie przeprowadzania wszystkich projektów i zajęć prozdrowotnych opracowuje się ankiety na poruszane tematy i diagnozuje problemy wśród uczniów naszej szkoły. Zajęcia są zwykle kontynuowane w każdym roku szkolnym, gdyż taka jest potrzeba rotacyjna szkoły.
Jako szkolny koordynator promocji zdrowia cieszę się, że w mojej szkole, w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku, jest tak wielu chętnych osób do promowania zdrowego stylu życia i nie są to tylko członkowie Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia.

Ludzi tych podziwiam za ich pasję, zaangażowanie i chęć czynienia dobra. To oni zmieniają rzeczywistość szkolną.
Raport przygotowała Alicja Siuśta