Opublikowano: 9 grudnia 2014

Z inicjatywy przewodniczącego samorządu szkolnego Grzegorza Lesiaka oraz ucznia Marka Ruta pod opieką pani profesor Elżbiety Duliban w 1991 roku w szkole uruchomiony został radiowęzeł szkolny. W roku szkolnym 2008/09 opiekę nad radiowęzłem szkolnym przejęła pani profesor Małgorzata Skałuba. Radiowęzeł prowadzą uczniowie  Technikum Informatycznego – Gabriel Ślawski i Bartosz Słowik. Uczniowie dostarczają muzykęi czuwają nad prawidłową pracą sprzętu. Na co dzień wkładają oni dużo pracy, aby poprawić jakość dźwięku oraz dbają o odpowiedni przekaz słowny. Głównym celem radiowęzła jest zachęcanie kolegów i koleżanek do lepszego spędzania przerw, zaangażowanie do aktywności wewnątrz szkoły i ogólnospołecznej, współpraca z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną. Co roku opracowywany jest kalendarz radiowęzła szkolnego, w którym znajduje się lista najważniejszych wydarzeń. Obecnie oprócz muzyki w przerwach międzylekcyjnych można wysłuchać audycji z okazji świąt (Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne), uroczystości szkolnych i koncertów (z okazji Dnia Kobiet, Walentynek). Społeczność uczniowska może na bieżąco usłyszeć o dokonaniach sportowych, literackich swoich kolegów i koleżanek. Radiowęzeł spełnia ważna rolę informującą o wydarzeniach, które mają miejsce w naszej szkole: pochwały, komunikaty, podziękowania. Współpracuje z Samorządem Szkolnym, pomagając w różnych szkolnych inicjatywach, jak i z redakcją szkolnej strony internetowej, gazetką szkolną ,,Volt’’.

Kalendarz audycji radiowęzła szkolnego w roku szkolnym 2017/2018