Opublikowano: 9 grudnia 2014

Zgodnie z harmonogramem zakończyła się realizacja Zadanie I projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 oraz budżetu Powiatu Przeworskiego pt.

„Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych w zawodach technicznych”.

W II kwartale kontynuowane były prace wykończeniowe wewnątrz budynku:
• zakończone zostało układanie płytek ceramicznych na korytarzach i w salach,
• wykonano roboty malarskie we wszystkich pomieszczeniach,
• w salach lekcyjnych oraz zapleczach ułożono wykładziny podłogowe,
• wewnątrz oraz na zewnątrz zamontowano balustrady schodowe,
• zgodnie z zadaniem przystosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych przez montaż oraz uruchomienie dźwigu osobowego oraz platformy schodowej

Na zewnątrz budynku został uporządkowany teren oraz wykonano drogi i place.

Kolejny etap zakończony

Zgodnie z harmonogramem trwa realizacja projektu (Zadanie I) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” schemat B „System oświaty” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 oraz budżetu Powiatu Przeworskiego.
W pierwszym kwartale 2011 roku wykonywanych było wiele prac wykończeniowych.
Najważniejsze z nich to:
• tynki wewnętrzne,
• docieplanie budynku,
• elewacja,
• wykonywanie wylewek na poszczególnych kondygnacjach budynku,
• układanie płytek ceramicznych na korytarzach i w salach,
Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 30 czerwca bieżącego roku. W czasie wakacji będzie trwało wyposażanie budynku w meble, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele patrzą z nadzieją na szybkie postępy na budowie.

IV kwartał

Zgodnie z harmonogramem trwa realizacja projektu (Zadanie I) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 oraz budżetu Powiatu Przeworskiego pt. „Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych w zawodach technicznych”.

Mino bardzo trudnych warunków atmosferycznych w tym kwartale udało się budynek zabezpieczyć przed zimą.
W IV kwartale wykonywany był dach i instalacje:
• centralnego ogrzewania,
• wodno-kanalizacyjne,
• elektryczne i inne.
Wszyscy patrzą z nadzieją na postępy na budowie, wierząc że już niedługo zostaną rozwiązane problemy lokalowe Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku.

III kwartał

Zgodnie z harmonogramem trwa realizacja projektu (Zadanie I) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 oraz budżetu Powiatu Przeworskiego pt. „Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych w zawodach technicznych”.

Wykonano kondygnację parteru oraz kondygnację I piętra. Na poszczególnych kondygnacjach ułożono płyty kanałowe a następnie wylano warstwę nadbetonu wraz z wieńcami zespalając całą konstrukcję budynku. Wymurowano ścianki działowe na poszczególnych kondygnacjach. W chwili obecnej trwają prace murarskie związane z wykonaniem pozostałych ścianek działowych oraz ścian kolankowych na kondygnacji I piętra. Po wykonaniu ścianek kolankowych w następnym etapie będzie montowana więźba dachowa wraz z pokryciem. Bardzo zaawansowane są prace związane z montażem stolarki. Wszystko to ma na celu zamknięcie budynku przed okresem zimowym aby można było kontynuować prace przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

Młodzież z zainteresowaniem śledzi prace budowlane w szkole i cieszy się z polepszenia warunków lokalowych. Wszyscy marzą o tym, aby nauka nie trwała do godziny 19.05, a odbywała się jednozmianowo.

Warsztaty

Zgodnie z harmonogramem zakończyła się przebudowa Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku będąca jednym z etapów (Zadanie II) realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 oraz budżetu Powiatu Przeworskiego pt. „Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych w zawodach technicznych”.
Dokonano przebudowy 6 pomieszczeń warsztatowych do nauki zawodu z przeznaczeniem na pracownie:
– samochodową o pow. 143,40 m2 oraz zaplecze o pow. 69.46 m2;
– przejazdową stację diagnostyczną o pow. 131,10 m2 z biurem;
– myjnię ręczną o pow. 34,61 m2;
– ślusarską o pow. 143,5 m2.
Wykonano roboty murarskie, tynkarskie, okładzinowe i malarskie. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniono instalację elektrycznej i oświetleniowej, wymieniono grzejniki CO z wykonaniem podłączeń, wykonano nową instalację wodociągową i kanalizacyjną z separatorem substancji ropopochodnych. Wymieniono instalację przeciwpożarową, którą wyposażono w nowe hydranty. Pracownie otrzymały nowoczesne posadzki z żywicy oraz z gresu technicznego.
Dostarczono wyposażenie do pracowni m.in.:
– w pracowni ślusarskiej: spawarka mig–mag, szlifierka, wiertarka stołowa, wiertarki ręczne, ściągacze do łożysk, zgrzewarka punktowa i imadła:
– w pracowni samochodowej: wyważarka do kół, montażownica, odciągi spalin, sprężarka powietrza, tester samochodowy z laptopem, testery podzespołów samochodowych, wózki narzędziowe, zestawy kluczy.
W ramach Zadania I – Obiekt kubaturowy – rozbudowa bazy dydaktycznej w formie skrzydła, dostosowanego dla niepełnosprawnych, połączonego z budynkiem głównym szkoły wykonano stan zerowy w zakres którego wchodziły:
– roboty ziemne,
– roboty fundamentowe,
– ściany piwnic,
– strop nad piwnicami.
Bardzo zaawansowane są prace związane z wykonaniem ścian nośnych parteru.

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”