Opublikowano: 28 sierpnia 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

– Klasy II, III, IV godz. 800 spotkania z wychowawcami klas na terenie szkoły

(w miarę możliwości prosimy nie wchodzić do szkoły),

– godz. 900 Msza św. w Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku,

– godz. 1000 klasy I spotkania z wychowawcami w szkole według następującego harmonogramu:

Kl. I (TI) informatyczna – aula

 Kl. I (TIP) informatyk i programista – hala

(obie klasy wchodzą wejściem na halę)

Kl. I (LO) mundurowa – sala 13

Kl. I (TRZ) rachunkowości i żywienia – sala 16

Kl. I (TBM) budowlana i mechaniczna – sala 20

(klasy wchodzą wejściem głównym do szkoły)

Kl. I (TES) elektryk i pojazdów samochodowych – sala 8

Kl. I (s) samochodowa – sala 9

(klasy wchodzą wejściem od strony dziedzińca szkoły)

Kl. I (mk) monter i kucharz – sala w 13

Kl. I B2 branżowa II stopnia – sala w 11

(klasy mają spotkania w budynku zespołu pracowni – warsztaty)

Wychowawcy klas czekają przy wejściach do klas.

Uwaga: Obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk.