Opublikowano: 15 lutego 2020

W dniu 12 lutego 2020 roku na auli szkolnej odbyło się spotkanie z pracownikiem naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Panem Lesławem Kołczem.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie Technikum kształcącego w zawodach: technik mechanik (klasa 4TM) i technik informatyk (klasy: 1TI oraz 4TI). 

Nauczyciel akademicki zapoznał uczniów z działalnością Instytutu Nauk Technicznych zwracając szczególną uwagę na kierunek Mechatronika. Zaznajomił uczniów z bazą dydaktyczną uczelni ze szczególnym uwzględnieniem maszyn CNC do obróbki skrawaniem. Przedstawił także informacje o kierunkach: Informatyka w biznesie oraz Inżynieria transportu i logistyki.

Uczniowie obejrzeli także prezentację o programach do grafiki 3D wykorzystywanych do programowania maszyn CNC.