Opublikowano: 12 marca 2018


” Półmetek projektu Stawiamy na fachowców w Zespole Szkół Zawodowych”

 

Z końcem roku 2018 w Zespole  Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego
w Przeworsku zakończył się pierwszy etap  projektu pn. „Stawiamy na fachowców”. Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 836 497,10 PLN. Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1 652 847,39 PLN, natomiast wkład własny Powiatu Przeworskiego  183 649,71 PLN. Dotychczas na zadania w ramach projektu wydatkowano kwotę 956 117,83 PLN

 

W roku 2018 w ramach działań projektowych udało się zakupić pracownię spawania wraz z instalacją filtrowentylacji i specjalistycznym wyposażeniem dla spawaczy metodami MAG oraz TIG, frezarkę sterowana numerycznie CNC,  pomoce dydaktyczne dla pracowni zawodu technik elektryk, a także komplet 10 kas fiskalnych wykorzystywanych w procesie edukacyjnym uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista.

W ramach omawianego projektu  zrealizowano szereg kursów i szkoleń specjalistycznych  dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie skorzystali z :

 • kursów ze spawania metodami TIG oraz MAG,
 • szkolenia w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • kursu obsługi wózków widłowych i żurawi HDS,
 • kursu montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych,
 • kursu prawa jazdy kategorii C,
 • kursów z obsługi kas fiskalnych i programu PŁATNIK,
 • szkolenia z animacji komputerowych,
 • kursu operatora koparko-ładowarki,
 • kursu kelner-barman,
 • szkolenia SEP.

Wszystkie te formy dają uczniom konkretne kwalifikacje zawodowe pozwalające na łatwiejszy start na rynku pracy.

Obok kursów i szkoleń w pierwszej  edycji projektu 150 uczniów ZSZ w Przeworsku wzięło wdział w płatnych wakacyjnych stażach i praktykach u pracodawców. Zajęcia te pozwalają uczniom zapoznać się z naturalnymi warunkami pracy jakie napotkają w przyszłej pracy zawodowej.

Łącznie z różnych form wsparcia projektowego skorzystało 216 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.

Działania projektowe miały na celu także podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych  nauczycieli ZSZ. W ramach projektu „Stawiamy na fachowców” 26 nauczycieli wzięło udział w różnorakich formach doskonalących takich jak:

 • kurs spawania MAG,
 • szkolenie informatyczne z administrowania systemem LINUX,
 • szkolenie z kosztorysowania,
 • szkolenie z diagnostyki samochodowej,
 • kurs Menager Gastronomii,
 • kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC.

Obecnie trwają przygotowania i proces rekrutacyjny dla zadań projektowych przewidzianych na rok 2019. Termin zakończenia realizacji całości  projektu to 30.09.2019  r.

 

Koordynator projektu

Wiktor Koba