Opublikowano: 8 grudnia 2017

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku stawia na fachowców.

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku podpisał umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
nr Umowy RPPK.09.04.00-18-0008/17-00,
Działanie/Poddziałanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,
Numer i tytuł Projektu RPPK.09.04.00-18-0008/17; „Stawiamy na fachowców”.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 836 497,10 PLN. Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1 652 847,39 PLN i obejmuje środki pochodzące ze środków europejskich w kwocie 1 561 022,53 PLN i środki dotacji celowej w kwocie 91 824,86 PLN.

Wkład własny w wysokości 183 649,71 PLN wnosi Starostwo Powiatowe w Przeworsku.

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu to 01.04.2018 r.

Działania przewidywane w projekcie:

Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia na potrzeby: 4 pracowni komputerowych, pracowni budowlanej, pracowni elektrycznej, pracowni spawania, pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, pracowni ekonomicznej na łączną kwotę ok 600 000 zł.

Staże i praktyki uczniów u pracodawców – 300 uczniów

Szkolenia dla uczniów: obróbka skrawaniem CNC, spawanie metodą MAG i TIG, prawo jazdy kategorii C, wózki widłowe i żuraw HDS, instalacja i montażu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, kursy: kelner, barman, operator koparko-ładowarki, animacja komputerowa 3D z wizualizacją, obsługa kas fiskalnych i programu Płatnik.

Szkolenia dla nauczycieli: administrowanie systemem operacyjnym LINUX, obróbka skrawaniem CNC, spawanie metodą MAG i TIG, menedżer gastronomii, kosztorysowanie, nowoczesne systemy bezpośredniego wtrysku paliwa, diagnostyka samochodowa.

Doradztwo zawodowe dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie.

Termin zakończenia realizacji Projektu to 30.09.2019 r.