Opublikowano: 24 listopada 2017

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr. 369.7766/17 zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

Z naszej szkoły 33 uczniów dostało stypendium w kwocie 4000zł  z wyżej wymienionego projektu.

Technikum Informatyczne

1. Zięba Kinga – kl. 2TI
2. Hałys Adrian – kl. 2TI
3. Hanejko Arkadiusz – kl. 2TI
4. Hypta Jakub – kl. 2TI
5. Kisiel Tomasz – kl. 2TI
6. Świrk Krystian – kl. 2TI
7. Rybak Aleksandra – kl. 3TI
8. Kulpa Damian – kl. 3TI
9. Jabłoński Dawid – kl. 3TI
10. Kochmański Mateusz – kl. 3TI
11. Piątek Dawid – kl. 3TI
12. Kukla Piotr – kl. 3TI
13. Rachwał Sławomir – kl. 3TI
14. Maziarz Jakub – kl. 4TEI
15. Jasnosz Przemysław – kl. 4TEI
16. Fleszar Kamil – kl. 4TEI
17. Zamorski Karol – kl. 4TEI
18. Zamorski Patryk – kl. 4TEI
19. Socha Krzysztof – kl. 4TEI

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

1. Czarny Ewelina – kl. 3TŻU
2. Gaweł Sandra – kl. 3TŻU
3. Jakielaszek Izabela – kl. 3TŻU
4. Majcher Kinga – kl. 3TŻU
5. Rupar Gabriela – kl. 3TŻU
6. Skalska Klaudia – kl. 3TŻU
7. Czepiela Anna – kl. 4TŻU
8. Gondek Anna – kl. 4TŻU
9. Karaś Daniel – kl. 4TŻU

Technikum Ekonomiczne

1. Kochan Katarzyna – kl. 3TBE
2. Gardziel Agnieszka – kl. 3TBE
3. Pieniążek Aneta – kl. 4TBE
4. Jarosz Sebastian – kl. 4TBE

Technikum Budowlane

1. Mikuła Karolina – kl. 2TBE

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/2018

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Jakub Maziarz z IV TEI i Jacek Kuźma z II LO – stypendyści Prezesa Rady Ministrów wzięli udział w uroczystym wręczeniu stypendium przez panią premier Beatę Szydło w Warszawie. Uroczystość miała miejsce w gmachu Ministerstwa Edukacji.

Stypendyści Starosty Powiatu Przeworskiego w roku szkolnym 2017/2018

1. Słyś Marcin – kl. 2TI
2. Pieczonka Katarzyna – kl. 2TI
3. Hypta Jakub – kl. 2TI
4. Pietruś Kamil – kl. 2TES
5. Kuźma Jacek – kl. 2LO
6. Kulpa Damian – kl. 3TI
7. Rupar Gabriela – kl. 3TŻU
8. Czarny Ewelina – kl. 3TŻU
9. Zamorski Patryk – kl. 4TEI
10. Zamorski Karol – kl. 4TEI
11. Socha Krzysztof – kl. 4TEI
12. Maziarz Jakub- kl. 4TEI

Zarząd Powiatu Przeworskiego przyznał stypendia dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Przeworski.