Opublikowano: 14 stycznia 2019

22 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku otrzymało stypendia w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota stypendium to 4000 zł.

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk

 1. Wołtosz Klaudia – kl. 2TI
 2. Cyran Michał – kl. 2TI
 3. Cisek Kacper – kl. 2TI
 4. Wiśniowski Dominik – kl. 2TI
 5. Fajger Wiktor – kl. 2TEI
 6. Kisiel Tomasz – kl. 3TI
 7. Hypta Jakub – kl. 3TI
 8. Hałys Adrian – kl. 3TI
 9. Świrk Krystian – kl. 3TI
 10. Kulpa Damian – kl. 4TI
 11. Kochmański Mateusz – kl. 4TI

Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Bednarz Klaudia – kl. 2TŻU
 2. Czarny Ewelina – kl. 4TŻU
 3. Rupar Gabriela – kl. 4TŻU

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista

 1. Kardasińska Dominika – kl. 2TBE
 2. Pruchnicka Aleksandra – kl. 2TBE
 3. Piejko Kamila – kl. 2TBE
 4. Chmiel Bartłomiej – kl. 2TBE

Technikum kształcące w zawodzie technik budownictwa

 1. Chromik Maciej – kl. 2TBE
 2. Młodnicki Kacper – kl. 3TBE

 

Wręczenie stypendiów Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Winiarska Dominika – kl. ITBE 13. Uchman Jakub – kl. IITI
2. Janusz Bartosz – kl. ITI 14. Hałys Adrian – kl. IIITI
3. Bednarz Klaudia – kl. IITŻU 15. Hypta Jakub – kl. IIITI
4. Cisek Kacper – kl. IITI 16. Kisiel Tomasz – kl. IIITI
5. Chromik Maciej – kl. IITBE 17. Kuźma Jacek – IIILO
6. Cyran Michał – kl. IITI 18. Pieczonka Katarzyna – kl. IIITI
7. Głąb Patrycja – kl. IILO 19. Słyś Marcin – kl. IIITI
8. Kardasińska Dominika – kl. IITBE 20. Czarny Ewelina – kl. IVTŻU
9. Pruchnicka Aleksandra – kl. IITBE 21. Rupar Gabriela – kl. IVTŻU
10. Wiśniowski Dominik – kl. IITI 22. Kulpa Damian – kl. 4TI
11. Szczepańska Patrycja – IILO 23. Kochmański Mateusz – kl. 4TI
12. Wołtosz Klaudia – kl. IITI

18.10.2018 r. na dużej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół prowadzonych przez powiat przeworski.

W dniu 19 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Jacek Kuźma z klasy 3LO oraz Marcin Słyś z klasy 3TI. Wyróżnionym pogratulowały wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danym typie szkoły średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi łącznie 2 580 zł.