Opublikowano: 31 grudnia 2019

9 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku otrzymało stypendia w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe.  Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota stypendium to 4000 zł.

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk

1. Cyran Michał – kl. 3TI 5. Kisiel Tomasz – kl. 4TI
2. Cisek Kacper – kl. 3TI 6. Hypta Jakub – kl. 4TI
3. Wiśniowski Dominik – kl. 3TI 7. Hałys Adrian – kl. 4TI
4. Fronc Seweryn – kl. 3TI 8. Świrk Krystian – kl. 4TI

Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

1. Bednarz Klaudia – kl. 3TŻU

Wręczenie stypendiów Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży w roku szkolnym 2019/2020

W ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przeworski, Zarząd Powiatu przyznał 80 stypendiów. Okolicznościowe dyplomy oraz gratulacje uczniom ZSZ przekazał Starosta Przeworski Bogusław Urban  oraz dyrektor szkoły Stanisław Mrugała.

W roku szkolnym 2019/2020 stypendium przyznano aż 33 uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Stypendia w kwocie 150 zł miesięcznie przyznane są na okres 5 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 5 dla uczniów klas pierwszych, 8 miesięcy dla uczniów klas maturalnych, a dla uczniów pozostałych klas na okres 10 miesięcy.

Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

1. Żołyniak Wiktoria – kl. 1RZ 18. Mikuła Anna – kl. 3LO
2. Rabczak Dominika – kl. 1I 19. Piejko Kamila – kl. 3TBE
3. Mielech Jakub – kl. 1I 20. Pruchnicka Aleksandra – kl. 3TBE
4. Morawski Kamil – kl. 1TI 21. Trojnar Szczepan – kl. 3TEI
5. Kowalik Aleksander – kl. 1TI 22. Szczepańska Patrycja – kl. 3LO
6. Czepiel Andżelika – kl. 2TŻU 23. Wołtosz Klaudia – kl. 3TI
7. Duliban Kacper – kl. 2TMS 24. Wiśniowski Dominik – kl. 3TI
8. Janusz Bartosz – kl. 2TI 25. Uchman Jakub – kl. 3TI
9. Strama Wiktor – kl. 2LO 26. Ziobro Michał – kl. 3TEI
10. Stachiewicz Dawid – kl. 2TI 27. Zaręba Kacper – kl. 3LO
11. Bednarz Klaudia – kl. 3TŻU 28. Hałys Adrian – kl. 4TI
12. Cisek Kacper – kl. 3TI 29. Hypta Jakub – kl. 4TI
13. Chromik Maciej – kl. 3TBE 30. Kisiel Tomasz – kl. 4TI
14. Cyran Michał – kl. 3TI 31. Pieczonka Katarzyna – kl. 4TI
15. Fronc Seweryn – kl. 3TI 32. Słyś Marcin – kl. 4TI
16.Głąb Patrycja – kl. 3LO 33. Świrk Krystian – kl. 4TI
17. Kardasińska Dominika – kl. 3TBE

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Jednym z kluczowych wymagań otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów jest otrzymanie promocji z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywanie szczególnych uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2019/2020 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Kacper Zaręba – 3LO oraz Katarzyna Pieczonka – 4TI.

Gratulujemy wyróżniających wyników w nauce oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.