Opublikowano: 11 grudnia 2018

Tuż przed dniem Świętego Mikołaja – 5 grudnia 2018r. klasy 1 TŻU oraz 1 TEI pod opieką nauczycieli: M. Szajner, K. Wanat- Kołodziej, E. Wąsacz i A. Łuksik wybrały się na wycieczkę kulturalno– rekreacyjną do Rzeszowa. Po dotarciu na miejsce w doskonałych humorach uczniowie i nauczyciele mieli okazję posłuchać ciekawej historii Rzeszowa z perspektywy jej podziemnych tajemnic.

Oprowadzający wycieczkę przewodnik przedstawiał zabezpieczone wyrobiska z XVI, XVII i XVIII wieku. Zwrócił uwagę na fragment muru pod byłą kamienicą Rynek 28 ze śladami pożaru z czerwca 1824 r. Zainteresowaniem młodzieży cieszyły się kopie rycerskich zbroi oraz wystrój dawnego sklepu.

Następnie uczestnicy wycieczki udali się do kina „Helios”. Tam wzięli udział w projekcji komedii w reżyserii Michała Kwiecińskiego pt: „Miłość jest wszystkim”. To bardzo zabawna historia opowiadająca o grudniowym czasie przedświątecznej gorączki, która rozpoczyna się wraz z przypłynięciem do miasta niezwykłego Świętego Mikołaja. Uruchomia to lawinę wyjątkowych zdarzeń. Film przekonał oglądających, że najważniejsze w życiu są relacje z innymi ludźmi a szczególnie z bliskimi.

Po udanych odwiedzinach stolicy województwa, wszyscy pełni wrażeń powrócili do domów. Wyjazd mikołajkowy można więc uznać za bardzo przyjemny prezent.

~Agnieszka Łuksik