Opublikowano: 9 grudnia 2014

Szkolne Koło „Caritas” przy Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku powstało w październiku 2004r. Celem koła jest niesienie pomocy potrzebującym uczniom naszej szkoły i ludziom starszym na trenie Przeworska. Szkolne Koło „Caritas” współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Przeworsku prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia, pomaga ludziom starszym potrzebującym pomocy. Młodzież systematycznie odwiedza i chętnie udziela tym osobom pomocy w pracach domowych, robieniu zakupów. Przy szczególnych okazjach (święta, imieniny, dzień chorych) młodzi ludzie sprawiają chorym drobne niespodzianki. Co roku organizuje różne akcje, aby zdobyć potrzebne fundusze np.: organizacja kiermaszu ciast na terenie szkoły, przygotowana przez młodzież. Kiermasz ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, jak i nauczycieli, co miało swój wyraz między innymi w dużej ofiarności jednych i drugich. Akcja ta pomnożyła przy okazji ilość nowych członków Szkolnego Koła „Caritas”, a jednocześnie weszła w tradycję naszej szkoły. Z okazji dnia modlitw w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II siostra Rafaela Czarniecka wraz z młodzieżą zorganizowała czuwanie modlitewne przy parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku. W tym dniu młodzież również kwestowała na rzecz „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Pieniądze te zostały przeznaczone na stypendia dla młodych Polaków znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Kolejną inicjatywą Koła była adwentowa sprzedaż serduszek piernikowych przy Bazylice w Przeworsku. Do zakupionych uprzednio ciasteczek dołączono karteczki z różnymi sentencjami zaczerpniętymi z Pisma św. i innych publikacji religijnych.

W okresie przedświątecznym koło włączyło się także w rozprowadzanie świec wigilijnych przy Bazylice. Nawiązało również współpracę ze świetlicą dla dzieci z rodzin ubogich, prowadzoną przez Fundację Pomocy Młodzieży „Wzrastanie” w Łopuszce Małej. Zorganizowało spotkanie ze św. Mikołajem dla tych dzieci. Nagrodą dla nas były radosne twarze dzieci. W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia członkowie koła udali się do przeworskiego szpitala, gdzie uczestniczyli wraz z chorymi we Mszy św. Poźniej nasza grupa udała się do chorych na salach szpitalnych składając im świąteczne życzenia przy śpiewie kolęd. Było to wielkie i bardzo wzruszające przeżycie nie tylko dla ludzi dotkniętych cierpieniem, ale również dla młodzieży, a także dla personelu szpitalnego. W okresie Wielkiego Postu kwestowali przy Bazylice, a pieniądze zostały przeznaczone na pomoc dla młodzieży naszej szkoły znajdującej się w trudnych warunkach materialnych. Innym działaniem podjętym w ramach Koła było rozprowadzanie listów z Łańcucha Apostolstwa Modlitwy. Adresatami tych listów były osoby starsze, chore i samotne. Przy tej okazji nawiązywały się piękne relacje z osobami zwłaszcza starszymi i samotnymi.