Opublikowano: 9 grudnia 2014

Szkolne Koło „Caritas” przy Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku powstało w październiku 2004r.Celem koła jest niesienie pomocy potrzebującym uczniom naszej szkoły i ludziom starszym na trenie Przeworska. Szkolne Koło „Caritas” współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Przeworsku prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia, pomaga ludziom starszym potrzebującym pomocy. Młodzież systematycznie odwiedza i chętnie udziela tym osobom pomocy w pracach domowych, robieniu zakupów. Przy szczególnych okazjach (święta, imieniny, dzień chorych) młodzi ludzie sprawiają chorym drobne niespodzianki. Co roku organizuje różne akcje, aby zdobyć potrzebne fundusze np organizacja kiermaszu ciast na terenie szkoły, przygotowana przez młodzież. Kiermasz ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, jak i nauczycieli, co miało swój wyraz między innymi w dużej ofiarności jednych i drugich. Akcja ta pomnożyła przy okazji ilość nowych członków Szkolnego Koła „Caritas”, a jednocześnie weszła w tradycję naszej szkoły. Z okazji dnia modlitw w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II siostra Rafaela Czarniecka wraz z młodzieżą zorganizowała czuwanie modlitewne przy parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku. W tym dniu młodzież również kwestowała na rzecz „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Pieniądze te zostały przeznaczone na stypendia dla młodych Polaków znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Kolejną inicjatywą Koła była adwentowa sprzedaż serduszek piernikowych przy Bazylice w Przeworsku. Do zakupionych uprzednio ciasteczek dołączono karteczki z różnymi sentencjami zaczerpniętymi z Pisma św. i innych publikacji religijnych.
W okresie przedświątecznym koło włączyło się także w rozprowadzanie świec wigilijnych przy Bazylice. Nawiązało również współpracę ze świetlicą dla dzieci z rodzin ubogich, prowadzoną przez Fundację Pomocy Młodzieży „Wzrastanie” w Łopuszce Małej. Zorganizowało spotkanie ze św. Mikołajem dla tych dzieci. Nagrodą dla nas były radosne twarze dzieci. W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia członkowie koła udali się do przeworskiego szpitala, gdzie uczestniczyli wraz z chorymi we Mszy św. Po Mszy św. nasza grupa udała się do chorych na salach szpitalnych składając im świąteczne życzenia przy śpiewie kolęd. Było to wielkie i bardzo wzruszające przeżycie nie tylko dla ludzi dotkniętych cierpieniem, ale również dla młodzieży, a także dla personelu szpitalnego. W okresie Wielkiego Postu kwestowali przy Bazylice, a pieniądze zostały przeznaczone na pomoc dla młodzieży naszej szkoły znajdującej się w trudnych warunkach materialnych. Innym działaniem podjętym w ramach Koła było rozprowadzanie listów z Łańcucha Apostolstwa Modlitwy. Adresatami tych listów były osoby starsze, chore i samotne. Przy tej okazji nawiązywały się piękne relacje z osobami zwłaszcza starszymi i samotnymi.