Opublikowano: 9 grudnia 2014

Z historii SK KT PTTK i SK PTSM

Pierwsza wzmianka o powstaniu SK KT PTTK przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Przeworsku pochodzi z 3 września 1978 roku. W kronice zapisano wówczas „ SK KT PTTK przy Zespole Szkól Zawodowych Nr 1 w Przeworsku w swej działalności będzie pogłębiał i rozszerzał wiadomości z zakresu form turystyki grupowej, indywidualnej i kwalifikowanej. W ramach organizowanych wycieczek szkolnych nawiązywać będzie bliższe kontakty z otaczającą nas przyrodą”. Klub liczył wówczas 73 członków, w tym 17 dziewcząt. Plan Pracy Szkolnego Klubu Krajoznawczo – Turystycznego PTTK zatwierdził dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Przeworsku mgr inż. Lesław Domagała. Pierwszym opiekunem klubu został profesor Ludwik Lasoń. W tym okresie były organizowane rajdy, wycieczki szkolne, zloty oraz obozy wędrowne. W kronice odnotowano również udział reprezentacji SK KT PTTK w eliminacjach wojewódzkich do VII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK w Przemyślu. Wzięła w nich udział drużyna w następującym składzie:

Jerzy Żurawski
Leszek Tomaszewski
Krzysztof Bieniasz
Opiekun – Ludwik Lasoń

W dniu 16 kwietnia 1983 roku na wniosek SK KT PTTK przy ZSZ Nr 1 w Przeworsku Rada Pedagogiczna powołała mgr Józefa Ciurko, nauczyciela wychowania fizycznego na opiekuna SK KT PTTK. Należy wspomnieć, że w następnym roku szkolnym 1983/84 odbyły się wybory do nowych władz klubu. Przewodniczącym został Tomasz Stącel z Przeworska, a jego zastępcą Adam Janiec z Jarosławia. Zarząd Klubu powołał dwie sekcje turystyczne: górską i kolarską. Nowy Zarząd opracował Plan Pracy, w którym to najważniejszym celem było upowszechnianie turystyki pieszej, górskiej i rowerowej, co realizowano poprzez rajdy piesze i rowerowe. W dniach 7.05 – 8.05.1983 r. odbył się rajd pieszy do Dynowa, następnie w dniach 4 – 18.07. 1983 r. zorganizowano obóz wędrowny na trasie Żywiec – Krynica, w którym uczestniczyło 40 osób. Kierownikiem obozu był Pan Stanisław Krajewski – nauczyciel ZSZ w Przeworsku. Opiekę nad uczestnikami sprawowali: Pan Władysław Rybka, Pan Stefan Jedynacki i Pan Tadeusz Dziedzic. Członkowie Klubu licznie uczestniczyli w następujących rajdach: „Ślizgami do góry”, „Rajd Beskidek”, „Nasza jesień”, „Topienie Marzanny” i „Turystyczne ABC”. W archiwum SK KT PTTK z tego okresu zachowały się dyplomy za zajmowane przez młodzież miejsca w konkursach i rajdach. W dniach 9 – 23.07.1984 r. zorganizowano dla 45 osób obóz wędrowny na trasie Frombork – Hel. Kierownikiem obozu był Pan Marian Dzimira. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Przeworsku w sierpniu 1984 roku, dyrektor szkoły mgr inż. Lesław Domagała zaproponował objęcie funkcji opiekuna SK KT PTTK przy ZSZ Nr 1 w Przeworsku nauczycielowi Marianowi Dzimirze. Propozycja dyrektora szkoły została zaaprobowana przez Radę Pedagogiczną. Od roku 1984 rozpoczęła się prężna działalność SK KT PTTK na rzecz krajoznawstwa i turystyki z udziałem młodzieży naszej szkoły, która trwa do dnia dzisiejszego. Działalność ta przyczynia się do promocji szkoły, miasta, powiatu i województwa. Liczne rajdy, wycieczki, zloty, turnieje kształtują i uczą młodzież szacunku do otaczającej ich przyrody. Poprzez krajoznawstwo i turystykę poznają zabytki, kulturę i historię Polski. W posiadaniu turystów z SK KT PTTK był duży magazyn sprzętu turystycznego. W okresie zimowym, sprzęt ten był naprawiany i uzupełniany. W 1985 roku uchwałą Rady Pedagogicznej powołane zostaje Szkolne Koło PTSM. Członkowie obu organizacji uczestniczą w imprezach centralnych i międzynarodowych odnosząc wiele wspaniałych sukcesów. Organizują obozy, kolonie, rajdy, zloty oraz imprezy wojewódzkie i ogólnopolskie. W 2001 roku na bazie SK KT PTTK powstaje na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – Międzyszkolny Oddział PTTK z osobowością prawną.

Kolejnymi Przewodniczącymi SK KT PTTK byli:

Małgorzata Kojder
Mariusz Gilarski
Piotr Kolano
Grzegorz Tonia
Franciszek Mróz
Mariusz Czupik
Łukasz Machniak
Bartłomiej Szymański
Paweł Mazurek
od 2007 roku Krzysztof Portas

Osiągnięcia SK KT PTTK i SK PTSM

Rok 2010

Magdalena Zięzio kl. I LO – II miejsce
Joanna Staniszewska kl. IV TŻGa – III miejsce
Magdalena Dusza kl. I TIa – III miejsce
Robert Kołotyło kl. I TIa – III miejsce
w XVII Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” – konkurs odbył się 22 kwietnia 2010r. w Rzeszowie.

Aneta Sołek kl. I TIa
Magdalena Dusza kl. I TIa
Maciej Czepiela kl. I TIa
IX miejsce w XXXVII Wojewódzkim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK.
Konkurs odbył się w dniach 27 – 29 maja 2010 roku w Lesku

Rok 2009

Krzysztof Portas kl. III TI
Marcin Posiak kl. I LO
Karolina Kiszka kl. II LO”a”
I miejsce w XVI Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs odbył się 2 kwietnia 2009 r. w Rzeszowie.

Mateusz Rydzik kl. I LO
Marcin Posiak kl. I LO
Michał Niedochodowicz kl. I LO
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy, który odbył się w dniach 21- 23 maja 2009 roku w Lesku.

Krzysztof Portas kl. III TI
Marcin Posiak kl. I LO
Karolina Kiszka kl. II LO „a”
Zlot Laureatów XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „ Poznajemy Ojcowiznę”. Zlot odbył się w dniach 3-5 czerwca 2009 roku w Poznańu.

Marcin Posiak kl. I LO
Marek Drapała kl. II TI”b”
I Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki, które odbyło się w dniach 11-14 czerwca 2009 roku w Biłgoraju.

Katarzyna Magiełda kl. IV TEK
Tomasz Blok kl. II LP
VI miejsce w XXXVIII Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym. Konkurs odbył się 14 pażdziernika 2009 roku w Przeworsku.

Gabriela Kiszka II LO
Marcin Posiak II LO
I i III miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Turystycznym Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”. Prezentowali naszą piekarnie „Felicję” w Przeworsku.
Konkurs odbył się 8 grudnia 2009 r. w Przeworsku.

Karol Marszałek 1 TEEK
Mateusz Fudali 1 TM
II i III miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Turystycznym Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”. Prezentowali Forty Twierdzy Przemyśl i Linii Mołotowa.

Rok 2008

Krzysztof Drozd kl. II TI
Krzysztof Portas kl. IITI
I miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs odbył się 16 kwietnia 2008 r. w Rzeszowie.

Krzysztof Drozd kl. II TI
Krzysztof Portas kl. II TI
Grand Prix w XV Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs odbył się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2008 r.
we Włocławku.

Mariusz Dzik kl. III TE
Piotr Krzych kl. III TE
Adrian Lip kl. IIITE
VII miejsce w XXXVI Wojewódzkim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK. Konkurs odbył się w dniach 15 – 17 maja 2008 roku
w Lesku.

Małgorzata Lasek kl. III TZG
VI miejsce w XXXVII Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym
Konkurs odbył się w dniach 6 – 8 października 2008 r. w Przeworsku.

Beata Olejarka kl. III LOS
Marcin Posiak kl. I LO
II miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Turystycznym Młodzieży Szkolnej
„Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”.
Konkurs odbył się 7 grudnia 2008 r. w Przeworsku.

Krzysztof Portas Kl. III TI
Krzysztof Drozd kl. III TI
III miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Turystycznym Młodzieży Szkolnej
„Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”.
Konkurs odbył się 7 grudnia 2008 r. w Przeworsku.

Sylwia Botwina kl. III LP ‘b”
Honorata Panek kl. III LP „b”
VI miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Turystycznym Młodzieży Szkolnej
„Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”.
Konkurs odbył się 7 grudnia 2008 r. w Przeworsku.

Beata Olejarka kl. III LOS
Marcin Posiak kl. I LO
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Pamiątka z regionu”.
Konkurs odbył się 7 grudnia 2008 r. w Przeworsku.

Krzysztof Portas Kl. III TI
Krzysztof Drozd kl. III TI
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Pamiątka z regionu”.
Konkurs odbył się 7 grudnia 2008 r. w Przeworsku.

Sylwia Botwina kl. III LP „b”
Honorata Panek kl. III LP „b”
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Pamiątka z regionu”
Konkurs odbył się 7 grudnia 2008 r. w Przeworsku.

Małgorzata Laska kl. III TZG „a”
VI miejsce w XXXVII Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym.
Konkurs odbył się 8 października 2008 r. w Przeworsku.

Rok 2007

Krzysztof Portas kl.I TI
Krzysztof Drozd kl. I TI
I miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs odbył się 17 kwietnia 2007 r. w Rzeszowie.

Beata Undziakiewicz kl. III TŻG
III miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs odbył się 17 kwietnia 2007 r. w Rzeszowie.

Krzysztof Portas kl.I TI
Krzysztof Drozd kl. I TI
I miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs odbył się w dniach 11 – 13 maja 2007 r. w Pabianicach.

Marcin Kapusta Kl. II TE
Piotr Krzych KL. II TE
Adrian Lip kl. II TE
IX miejsce w XXXV Wojewódzkim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK. Konkurs odbył się w dniach 24 – 26 maja 2007 roku
w Ustrzykach Dolnych.

Rok 2006

Andrzej Portas kl. III TE
Grzegorz Szynal kl. III TE
I miejsce w XIII Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs odbył się 22 lutego 2006 r. w Rzeszowie.

Andrzej Portas kl. III TE
Grzegorz Szynal kl. III TE
I miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs odbył się w dniach 5 – 7 maja 2006 r. w Lesku.

Marcin Kapusta kl. I TE
Kamil Kubas kl. II TM
Adrian Lip kl. I TE
XI miejsce w XXXIV Wojewódzkim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK. Konkurs odbył się w dniach 18 – 20 maja 2006 r.
w Lesku.

Krzysztof Portas kl. I TI
VIII miejsce w XXXV Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym
Konkurs odbył się w dniach 9 – 11 października 2006 r. w Przeworsku.

Paweł Rusinek kl. II LO
XI miejsce w XXXV Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym
Konkurs odbył się w dniach 9 – 11 października 2006 r. w Przeworsku.

Paweł Rusinek kl. II LO
X miejsce w XXXV Międzynarodowym Konkursie Krasomówczym
Konkurs odbył się w dniach 7 – 11 listopada 2006 r. w Gołubiu- Dobrzyniu.