Opublikowano: 9 grudnia 2014

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi powstał 24 września 2008 roku. Do szkoły przyjechał pan Zdzisław Wójcik, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Płomyk”. Podczas pogadanki z młodzieżą przedstawił ideę krwiodawstwa, uświadomił jak ważną rolę odgrywa oddawanie krwi. 17 września 2008 roku –planowany był przyjazd ambulansu PCK do Przeworska. Na akcję oddawania krwi przyszło ponad 50 osób z naszej szkoły. Swoją obecnością i zapałem do oddawania krwi młodzież udowodniła dojrzałość i wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Nasi uczniowie z wielkim zapałem odnieśli się do propozycji utworzenia w szkole Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi, 24 września 2008 roku powstał klub HDK PCK „Kropelka” przy Zespole Szkół zawodowych w Przeworsku. Liczy on obecnie 55 osób, wciąż dołączają do niego nowi chętni. Prezesem wybrano Michała Nadbereżnego, jego zastępcą jest Łukasz Głąb. Funkcję sekretarza pełni Monika Balicka a skarbnika Renata Janas. Do tej szczytnej idei zachęcał ich wiceprezes ds. krwiodawstwa Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisław Wójcik. Opiekunem klubu z ramienia Rady Pedagogicznej zastała Joanna Palińska, pracująca w szkolnej bibliotece.
Cieszymy się, że młodzi ludzie są tak chętni do pomocy innym, że są w stanie podarować cząstkę siebie, aby nieść pomoc innym ludziom w ratowaniu ich zdrowia i życia.