Opublikowano: 9 grudnia 2014

OTRZĘSINY

Jedną z tradycji szkolnych są otrzęsiny, przez które musi przejść każda pierwsza klasa. W październiku organizuje się imprezę, składającą się z dwóch części: część pierwsza to konkursy w ktorych uczestniczą trzyosobowe delegacje klas pierwszych. Konkurs przygotowywany jest przez samorząd uczniowski. Każdą konkurencję ocenia jury, wystawiając swoje noty, klasa która uzyska największą ilość punktów wygrywa i w nagrodę otrzymuje dyplom i pamiątkową maskotkę. W skład jury wchodzą uczniowie klas starszych.
Druga część imprezy to dyskoteka. Celem jej jest integracja międzyklasowa uczniów klas pierwszych.

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Każdego roku 6 grudnia w naszej szkole gości święty Mikolaj. W czasie tej wspaniałej wizyty częstuje uczniów i nauczycieli słodyczami. Słdycze te kupowane są przez Radę Rodziców.Swięty Mikołaj czasami gości z aniołkiem i diabełkiem, a wtedy uczniowie muszą się mieć na baczności.

BALE STUDNIÓWKOWE

Odbywają się co roku na sto dni przed maturą.

POCZTA WALENTYNKOWA

Na kilka dni przed walentynkami zostaje postawiona skrzynka przy sklepiku szkolnym „Tuptuś” do której można wrzucać kartki walentynkowe. W dzień Świętego Walentego osoby odpowiedzialne za organizację roznoszą kartki do adresatów. Wiąże się z tym wiele zabawy i humoru.

DZIEŃ WIOSNY

21 marca kazgo roku z okazji pierwszego dnia wiosny w szkole organizowane jest wyjście młodzieży pod opieką nauczycieli do kina na film. Koszt biletów pokrywa samorząd uczniowski. Uczniowie w tym dniu zgodnie z tradycją przychodzą do szkoły przebrani.

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych rozpoczyna się Mszą Świętą w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Po Mszy Świętej w budynku szkoły, klasy programowo niższe żegnają swoich kolegów i koleżanki kończących szkołę. Z tej okazji przygotowują program artystyczny i wręczają maturzystom maskotki. Po programie i wystąpieniu Pana Dyrektora, maturzyści udają się na ostatnie spotkanie ze swoimi wychowawcami.