Opublikowano: 9 czerwca 2018

W dniu 8 czerwca 2018 roku trzech uczniów z klas Technikum kształcącego w zawodzie Technik Informatyk wzięło udział w VII Olimpiadzie Informatycznej Oracle 2018 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Reprezentantów naszej szkoły w osobach:
1. Tomasz Kisiel – klasa 2TI
2. Jakub Maziarz – klasa 4TEI
3. Patryk Zamorski – klasa 4TEI

do olimpiady przygotowywał pan Krzysztof Mucha, który był również opiekunem drużyny Zespołu Szkół Zawodowych podczas wyjazdu na Politechnikę Rzeszowską.


Po rejestracji uczestników odbył się pierwszy etap olimpiady, który w tym roku miał wyjątkowy charakter,
ponieważ w części teoretycznej przyjęto formę nie testową lecz pytań otwartych.

Część pisemna trwała 60 minuta treść pytań dotyczyła systemu operacyjnego UNIX oraz języka PL-SQL. Po etapie pisemnym odbył się krótki wykład pana mgr inż. Bartosza Kowala na temat bezprzewodowych sieci sensorowych.

Po zakończonym wykładzie przyszedł czas na ogłoszenie wyników z części pisemnej. Do etapu drugiego –
praktycznego zaproszono tylko czterech najlepszych uczniów wśród których znaleźli się wszyscy uczniowie
z naszego zespołu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż po etapie pisemnym Patryk Zamorski zajmował pierwsze miejsce z 19/20 pkt, Jakub
Maziarz trzecie miejsce z 18/20 pkt, Tomasz Kisiel czwarte miejsce z 17/20 pkt.

Nasi uczniowie zdeklasowali konkurentów uzyskując bardzo wysokie wyniki w pierwszym etapie w którym wielu uczestników nie było w stanie uzyskać nawet 5 – 7 punktów.

Etap drugi składał się z kilku praktycznych ćwiczeń wykonywanych na
komputerach, które też nie należały do łatwych. Ostatecznie uwzględniając wyniki obu części Patryk Zamorski
zajął drugie miejsce, Tomasz Kisiel – trzecie miejsce a Jakub Maziarz – czwarte miejsce. Różnica w punktacji
między pierwszym a drugim miejscem wyniosła tylko 0,5 pkt lecz mimo to jest to wielki sukces naszych
informatyków. Będzie z pewnością bardzo trudno uzyskać tak wysoki wynik w przyszłości, ponieważ nasza
drużyna bardzo wysoko zawiesiła poprzeczkę. Każdy z finalistów otrzymał zaświadczenia: uczestnictwa
w zajęciach laboratoryjnych, uczestnictwa w olimpiadzie, dyplom finalisty oraz cenne nagrody rzeczowe.
Finalistom gratulujemy a w przyszłym roku szkolnym zapraszamy do uczestnictwa w tej inicjatywie
i powtórzenie tego wyczynu.

 

Opracował: Krzysztof Mucha