Opublikowano: 11 października 2017

W dniu 5 października 2017 roku  nauczyciele  Zespołu Szkół Zawodowych: Urszula Stich, Jacek Bester i Adam Kisiel wzięli udział w szkoleniu dotyczącym kolejnej edycji programu edukacyjnego ,,Kultura bezpieczeństwa”  realizowanym w roku szkolnym  2017/2018.  Szkolenie odbyło się  w Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie. Celem prowadzonego szkolenia jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród młodzieży oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Koordynator programu ze strony PIP – Pani Barbara Czarnek zapoznała nauczycieli z wynikami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy związanymi z wypadkami przy pracy wśród młodych ludzi oraz zaprezentowała podręcznik  do realizacji programu ,,Kultura bezpieczeństwa”. Największym zainteresowaniem na spotkaniu cieszyła się prezentacja edukacyjnej walizki narkotykowej , którą przedstawił  młodszy aspirant sztabowy Tomasz Drzał z Komendy Miejskiej Policji z Rzeszowa. Dzięki temu szkoleniu nasi nauczyciele będą mogli przekazać poznane wiadomości i umiejętności swoim uczniom na zajęciach lekcyjnych.