Opublikowano: 18 czerwca 2019

W dniu 17 czerwca 2019 roku nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego P. Urszula Stich i P. Jacek Bester wzięli udział w konferencji podsumowującej realizację programu ,,Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2018/2019 organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy w Rzeszowie.

Szkoła od wielu lat realizuje program edukacyjny ,,Kultura bezpieczeństwa” na zajęciach z przedmiotów zawodowych. W programie uczestniczą także inni nauczyciele: P. Katarzyna Nowosiad, P. Michał Pieniążek, P. Adam Kisiel, P. Wiktor Koba oraz P. K. Fejdasz. Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród młodzieży oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy wśród młodych ludzi podejmujących pierwszą pracę.

Zespół Szkół Zawodowych otrzymał podziękowanie od Państwowej Inspekcji Pracy za udział w realizacji programu edukacyjnego. Również nauczyciele biorący udział w programie otrzymali podziękowania.