Opublikowano: 27 kwietnia 2016

W ramach kontynuacji procesu doradczego w dniu 15 marca 2016 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty grupowe pt. „Metody i techniki kontroli stresu” w których wzięli udział uczniowie klas: 3 TŻU a, 3 TŻU b, 3LO a i 3 LO b. Zajęcia prowadziła pani Elżbieta Sobala doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie.

Celem warsztatów było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach.Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania się z pojęciem stresu, omówienie jego  przyczyn powstawania i sposobów rozpoznawania objawów a także przybliżenia strategii radzenia sobie ze stresem.

Podczas ćwiczeń młodzież miała możliwość wykonania badań przy użyciu narzędzi psychologicznego pomiaru dotyczącego stresu.

W trakcie zajęć uczniowie wykazali duże zaangażowanie, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, zadawali pytania prowadzącemu i dyskutowali.

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do kontynuacji porad indywidualnych oraz wyposażeni w odpowiednie materiały informacyjno-promocyjne.

Opracowała : Zofia Łazar