Opublikowano: 15 czerwca 2018

W dniu 15 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbyło się wręczenie dokumentów Europass – Mobilność dla wszystkich uczestników projektu Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy, którzy odbywali czterotygodniowe praktyki zawodowe w Maladze w Hiszpanii. Prezentacje multimedialne przygotowane przez samych uczestników przypomniałay nam praktyki i miejsca, które odwiedziliśmy w ramach projektu. Następnie z rąk pana dyrektora mgr inż. Stanisława Mrugały oraz koordynatora projektu pani mgr Ilony Sznajder-Jabłońskiej zostały wręczone paszporty europejskie tzw. Europassy. Dokument ten jest potwierdzeniem realizacji europejskiej ścieżki kształcenia, zawiera informacje na temat umiejętności i kompetencji nabytych w innym kraju europejskim; wydawany jest w języku polskim i angielskim.

Projekt Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy o numerze 2016-1-PL01-KA102-025176 prowadzony jest w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.