Opublikowano: 30 października 2019

Już trzeci rok kontynuujemy współpracę ze szkołami podstawowymi i gimnazjami w ramach propagowania nauki programowania, która staje się coraz bardziej wszechobecna w codziennym życiu i zaczyna dominować w różnych dziedzinach nauki i techniki.

W roku szkolnym 2018/2019 na zajęcia pozalekcyjne uczęszczali uczniowie z następujących szkół:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku
  4. Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku
  5. Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie
  6. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego
w Przeworsku raz w tygodniu w wymiarze godziny zegarowej dla każdej grupy ćwiczeniowej. Na zajęcia uczęszczało ok. 80 osób, które zostały podzielone na 5 grup ćwiczeniowych.

Koordynatorem zajęć jest Krzysztof Mucha – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, który wspólnie z przedstawicielami uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk prowadzi zajęcia. Zajęcia zostały podzielone na 4 bloki tematyczne, które są ukierunkowane na naukę programowania w różnym zakresie i spektrum:

  1. Programowanie w języku C++ (NOWOŚĆ: W roku szkolnym 2019/2020 również Python),
  2. Programowanie baz danych – język SQL,
  3. Technologie sieci WEB – język HTML oraz CSS,
  4. Projektowanie i konfigurowanie sieci komputerowych – zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania Cisco Packet Tracer, kursy i szkolenia na platformie e-learningowej NETACAD, bezpłatne certyfikaty firmy Cisco Systems dla członków Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO.

Spora część młodzieży, zarówno dziewcząt jak i chłopców wybiera w dalszym etapie kształcenia naszą szkołę mogąc tym samym kontynuować rozwój swoich zainteresowań i pasji związanych z nauką programowania. W roku szkolnym 2019/2020 w klasie 1TI (technik informatyk – absolwenci gimnazjum) uczęszcza 10 osób, które uczęszczały na te zajęcia w roku ubiegłym. W klasie 1I (technik informatyk – absolwenci szkoły podstawowej) również mamy takich uczniów. Wielu dostaje stypendia dla młodzieży utalentowanej w kierunku przedmiotów ścisłych, technicznych i zawodowych, mają również możliwość zdobywania kolejnych międzynarodowych certyfikatów firmy Cisco Systems, młodzież doskonale radzi sobie na zajęciach z przedmiotów zawodowych osiągając dobre, bardzo dobre i wyróżniające wyniki, co ma również odzwierciedlenie w wynikach z egzaminów obejmujących kwalifikacje zawodowe.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą w przyszłości związać swoją ścieżkę edukacyjną
z branżą IT do skorzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły, czeka Was wiele atrakcji, możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, ciekawych przedsięwzięciach, konkursach, olimpiadach, warsztatach szkoleniowych w firmach zajmujących się branżą IT, ale przede wszystkim praca z wykwalifikowaną kadrą, którą tworzą fachowcy i pasjonaci potrafiący docenić każdą dodatkową pracę swoich wychowanków.