Opublikowano: 1 kwietnia 2019

W dniach 25 i 26 marca 2019 roku uczniowie klasy trzeciej technikum kształcącym w zawodzie technik pojazdów samochodowych i uczeń klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia o profilu mechanik pojazdów samochodowych uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu w podwarszawskim Centrum Szkoleniowym Delphi z siedzibą w Błoniach/Pass.Organizatorem i opiekunem wyjazdu był nauczyciel p. mgr inż. Jacek Bester. Przeprowadzone szkolenie przeznaczone było dla przyszłych mechaników samochodowych, chcących lepiej poznać i poszerzyć wiedzę z zakresu wykonywanej specjalności. W czasie pierwszego dnia pobytu w Centrum Szkoleniowym Delphi uczniowie mieli możliwość teoretycznego i praktycznego poznania zagadnień dotyczących podstaw elektrotechniki, metodologii pomiarów elektrycznych multimetrem i oscyloskopem oraz działania podstawowych czujników w pojazdach samochodowych. Zwiedzali też wystawę podzespołów produkowanych przez firmę Delphi Technologies. Natomiast drugiego dnia zdobyli wiedzę na temat budowy układu CommonRail, działania i metod sterowania dawką paliwa oraz poznali metody i narzędzia do diagnostyki pomiaru. Udział w szkoleniunie tylko przybliżył uczniom zagadnienia mechaniki samochodowej. Nabyte umiejętności z pewnością pozwolą im na skuteczne i profesjonalne diagnozowanie systemów w samochodach najnowszej generacji.