Opublikowano: 15 grudnia 2014

Plan zamówień publicznych na rok 2018 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2018

 


 

2018.05.08 – „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap I” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I – PDF

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-kursy dla uczniów i nauczycieli-etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1, część 4, część 5, część 7 – 2018.05.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2, część 3, część 6 – 2018.05.24

 


2018.06.21 – Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na zadanie „Wymiana nawierzchni dziedzińca szkolnego z płyt chodnikowych na kostkę brukową oraz utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej”

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – kostka brukowa -2018

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-kostka brukowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kostka brukowa_2018.07.16

 


2018.06.25 – „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – kursy/szkolenia dla uczniów i nauczycieli-etap II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 6 – 2018.07.10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1, część 3, część 4, część 5, część 7, część 8, część 9, część 10, część 11 – 2018.07.17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2 – 2018.07.24


2018.07.06 – Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na zadanie: wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki
i pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej


2018.09.07 – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowana w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki do SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-doc

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-pracownia elektrotechniki i ekonomiczna

Unieważnienie postępowania – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w części I – dostawa mierników parametrów instalacji elektrycznych z uruchomieniem i przetestowaniem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2 – 20.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 3 – 24.09.2018 r.


2018.09.18 – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowana w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – pracownia elektrotechniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 28.09.2018 r.