Opublikowano: 15 grudnia 2014

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


Plan zamówień publicznych na rok 2023, których wartość nie przekracza 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023


 

2022.12.28Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów, szkoleń dla uczniów/uczennic i nauczycieli ZSZ w Przeworsku


 

2023.01.10 –  „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.1.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,114229,be7e14e5fdde96bbee86960a5a007e4b.html w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2023.01.16 –  „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja VI”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja VI”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.2.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,114607,2c203cf480837c7d4cc600888956e97f.html w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2023.01.26 –  „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-2”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-2”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.3.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,115689,c5cc1644ad8ebdf95993d78c3e089ffd.htmlw zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html