Opublikowano: 15 grudnia 2014

Plan zamówień publicznych na rok 2019 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2019

 


2018.07.06 – Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na zadanie: wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki
i pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej


2018.09.07 – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowana w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki do SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-doc

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-pracownia elektrotechniki i ekonomiczna

Unieważnienie postępowania – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w części I – dostawa mierników parametrów instalacji elektrycznych z uruchomieniem i przetestowaniem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2 – 20.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 3 – 24.09.2018 r.


2018.09.18 – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowana w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – pracownia elektrotechniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 28.09.2018 r.


2018.12.05 – ”Dostawa mięsa i produktów mięsnych w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -_mięso i produkty mięsne – 2018


2018.12.06 – ”Dostawa produktów spożywczych w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – produkty spożywcze – 2018


2018.12.07 – ”Dostawa świeżego pieczywa w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pieczywo – 2018


2018.12.10 – Zapytanie o wycenę usługi rozeznania rynku dotyczącego organizacji i przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego dla uczennic/uczniów, usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Rozeznanie rynku-doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia – 2018.12.10


2019.01.03 – ”Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – doradztwo zawodowe-PDF-2019.01.03

Załączniki do SIWZ – doradztwo zawodowe-DOCX-2019.01.03

Ogłoszenie o zamówieniu – Doradztwo zawodowe – 2019.01.03

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – doradztwo zawodowe-2019.01.11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – doradztwo zawodowe – 2019.01.15


2019.01.09 – ”Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap III” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja III – PDF

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja III – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap III

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap III – 2019.01.15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap III

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap III – 2019.01.18

2019.01.24 – Unieważnienie postępowania – cz. 9 – Kurs montera instalacji i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych z uprawnieniami elektrycznymi E i egzaminami SEP i UDT

2019.01.24 – Unieważnienie postępowania – cz. 6 – Kurs koparko-ładowarki III klasy uprawnień

2019.02.01 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, cz. 7, cz. 8, cz. 10, cz. 12, cz. 13, cz. 14

2019.02.06 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy cz. 5, cz. 11


2019.02.05 – ”Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap IV” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap IV – plik PDF

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku- etap IV – plik DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap IV

2019.02.14 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – kursy dla uczniów – etap IV

2019.02.14 – Unieważnienie postępowania – cz. 2 – Kurs montera instalacji i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych z uprawnieniami elektrycznymi E i egzaminami SEP i UDT

2019.02.26 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy cz. 1


2019.02.14 – Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na dostawę wyposażenia pracowni budowlanej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

2019.02.14 – Zapytanie ofertowe – dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku

2019.02.21 – Zestawienie złożonych ofert – dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku

2019.02.26 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pracownia budowlana


2019.02.18 – ”Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap V” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap V – plik PDF

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap V – plik DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap V

2019.02.26 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – kurs dla uczniów – etap V

2019.03.05 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs dla uczniów – etap V


2019.03.12 – ”Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZSZ

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZSZ

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZSZ

2019.03.21 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – kurs prawa jazdy kat. B

2019.03.22 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs prawa jazdy kat. B


2019.03.15 – Zapytanie o wycenę usługi rozeznania rynku dotyczącego wyposażenia pracowni w sprzęt komputerowy i elektroniczny dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Rozeznanie rynku dotyczące wyposażenia pracowni w sprzęt komputerowy


2019.04.12 – ”Dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt komputerowy  i elektroniczny do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej – plik PDF

Załączniki do SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej – plik DOC

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej

2019.04.16 – Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ z dnia 16.04.2019 r. nie powoduje konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

2019.04.18 – Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ z dnia 18.04.2019 r. nie powoduje konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

2019.04.19 – Wyjaśnienia treści SWIZ

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 19.04.2019 r. nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłużają terminu składania ofert.

2019.04.19 – Wyjaśnienia nr 2 treści SWIZ

Wyjaśnienia nr 2 dotyczące treści SIWZ z dnia 19.04.2019 r. nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłużają terminu składania ofert.

2019.04.23 – Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 23.04.2019 r. nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłużają terminu składania ofert.

2019.04.23 – Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ z dnia 23.04.2019 r. powodująca konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i przedłużająca termin składania ofert.

2019.04.23 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej

2019.04.25 – Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 25.04.2019 r. nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłużają terminu składania ofert.

2019.04.29 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej

2019.05.23 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej


2019.06.25 – ”Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

SIWZ – Wykonanie robót budowlanych w ZSZ w Przeworsku

Załączniki do SIWZ – Wykonanie robót budowlanych w ZSZ w Przeworsku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 564342-N-2019 – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

2019.06.26 – Załącznik nr 8 do SIWZ – dodano STWiORB – ogólną

2019.07.10 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

2019.07.16 – Unieważnienie postępowania – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku – Cz. 1 – Utwardzenie placu kostką brukową w ZSZ w Przeworsku, Cz. 2 – Prace remontowe dachu z papy oraz prace pokrewne


2019.07.16 – ”Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

SIWZ – Wykonanie robót budowlanych w ZSZ w Przeworsku – 16.07.2019

Załączniki do SIWZ – Wykonanie robót budowlanych w ZSZ w Przeworsku – 16.07.2019 – plik DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu nr 574431-N-2019 – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

2019.07.31 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

2019.08.05 – Unieważnienie postępowania – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku – Cz. 2 – Prace remontowe dachu z papy oraz prace pokrewne

2019.08.07 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku – Cz. 1 – Utwardzenie placu kostką brukową z Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


2019.09.05 – ”Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu z papy oraz prace pokrewne w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

SIWZ – Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu z papy oraz prace pokrewne w Zespole Szkół Zawodowych  w Przeworsku – 05.09.2019

Załączniki do SIWZ- Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu w ZSZ w Przeworsku – plik docx

Załącznik nr 7 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu nr 593400-N-2019 – Wykonanie praz remontowych pokrycia dachu z papy oraz prace pokrewne w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

2019.09.20 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu z papy oraz prace pokrewne w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku