Opublikowano: 15 grudnia 2014

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


Plan zamówień publicznych na rok 2022 których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022


 

2022.01.12 –  „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja IV”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja IV”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.1.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.01.14Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku – wersja pdf

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku – wersja edytowalna

2022.01.25 – Zestawienie złożonych ofert – Zakup i dostawa pracowni budowlanej

2022.01.27 – Unieważnienie zapytania ofertowego – zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku


 

2022.02.03Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku2-wer. pdf

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworskua2-wer. edytowalna

2022.02.10 – Zestawienie złożonych ofert – Zakup i dostawa pracownia budowlanej

2022.02.21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pracownia budowlana


 

2022.03.18Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów, szkoleń dla uczniów/uczennic i nauczycieli ZSZ w Przeworsku


 

2022.03.29 –  „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja V”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja V”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.7.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.05.09Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia pracowni samochodowej do ZSZ w Przeworsku


 

2022.05.19Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku – 2

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia pracowni samochodowej do ZSZ w Przeworsku – 2


 

2022.06.07 –  „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsk”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsk”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.8.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.06.15 –  Ogłoszenie o I licytacji na kuchenki elektryczne oraz kocioł gazowy C.O.

Ogłoszenie o I licytacji – 2022.06.15


 

2022.08.03 –  „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsk”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsk”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.12.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.08.10Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – pracownia elektryczna – wersja PDF

Zapytanie ofertowe – pracownia elektryczna – wersja edytowalna