Opublikowano: 15 grudnia 2014

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2021,
których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 11.08.2021 r.


2021.03.16 – ”Modernizacja sieci internetowej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Modernizacja sieci internetowej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


2021.05.11Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów, kursów zawodowych oraz szkoleń w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


2021.05.17Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


2021.05.28„Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja I”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja I”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.1.2021

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


2021.06.29 –  „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja II”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja II”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.5.2021

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


2021.07.02Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku.


2021.07.09 – Rozeznanie rynku – Ponowne zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku.


2021.07.22 –  „Zakup i dostawa laptopów do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa laptopów do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.6.2021

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


2021.08.12 –  „Utwardzenie działek budowlanych nr 430, nr 431 i nr 432 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Krasickiego 9 w m. Przeworsk”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Utwardzenie działek budowlanych nr 430, nr 431 i nr 432 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Krasickiego 9 w m. Przeworsk”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.7.2021

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


2021.09.06 –  „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja III”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja III”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.8.2021

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html