Opublikowano: 15 grudnia 2014

Plan zamówień publicznych na rok 2018 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2018

 


 

2018.05.08 – „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap I” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I – PDF

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-kursy dla uczniów i nauczycieli-etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1, część 4, część 5, część 7 – 2018.05.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2, część 3, część 6 – 2018.05.24

 


2018.06.21 – Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na zadanie „Wymiana nawierzchni dziedzińca szkolnego z płyt chodnikowych na kostkę brukową oraz utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej”

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – kostka brukowa -2018

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-kostka brukowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kostka brukowa_2018.07.16

 


2018.06.25 – „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – kursy/szkolenia dla uczniów i nauczycieli-etap II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 6 – 2018.07.10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1, część 3, część 4, część 5, część 7, część 8, część 9, część 10, część 11 – 2018.07.17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2 – 2018.07.24


2018.07.06 – Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na zadanie: wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki
i pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej


2018.09.07 – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowana w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki do SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-doc

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-pracownia elektrotechniki i ekonomiczna

Unieważnienie postępowania – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w części I – dostawa mierników parametrów instalacji elektrycznych z uruchomieniem i przetestowaniem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2 – 20.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 3 – 24.09.2018 r.


2018.09.18 – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowana w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – pracownia elektrotechniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 28.09.2018 r.


2018.12.05 – ”Dostawa mięsa i produktów mięsnych w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -_mięso i produkty mięsne – 2018


2018.12.06 – ”Dostawa produktów spożywczych w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – produkty spożywcze – 2018


2018.12.07 – ”Dostawa świeżego pieczywa w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pieczywo – 2018


2018.12.10 – Zapytanie o wycenę usługi rozeznania rynku dotyczącego organizacji i przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego dla uczennic/uczniów, usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Rozeznanie rynku-doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia – 2018.12.10


2019.01.03 – ”Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – doradztwo zawodowe-PDF-2019.01.03

Załączniki do SIWZ – doradztwo zawodowe-DOCX-2019.01.03

Ogłoszenie o zamówieniu – Doradztwo zawodowe – 2019.01.03

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – doradztwo zawodowe-2019.01.11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – doradztwo zawodowe – 2019.01.15


2019.01.09 – ”Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap III” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja III – PDF

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja III – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap III

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap III – 2019.01.15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap III