Opublikowano: 15 grudnia 2014

Plan zamówień publicznych na rok 2020 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2020


2020.08.03 – ”Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową”

Załączniki:

SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową – 2020.08.03

Załączniki nr 1-8 do SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową – plik docx

Załącznik nr 9 do SIWZ – elektroniczna dokumentacja projektowa – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

Ogłoszenie o zamówieniu nr 561770-N-2020–Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

2020.08.19 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

2020.08.20 – Unieważnienie postępowania – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową


2020.08.20 – ”Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową”

Załączniki:

SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową – 2020.08.20

Załączniki nr 1-8 do SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

Załącznik nr 9 do SIWZ – elektroniczna dokumentacja projektowa – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

Ogłoszenie o zamówieniu nr 576057-N-2020 – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

2020.09.04 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego  budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową