Przeworsk

Zespół Szkół Zawodowych
im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2024, których wartość nie przekracza 130 000 zł

2024.05.28 – Rozeznanie rynku - Zapytanie o wycenę usługo w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Załączniki:

2024.06.04 –

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Remont sanitariatów w Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku"

Załączniki:

2024.06.11 –

„Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku - edycja I”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja I”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.6.2024

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: TUTAJ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

2024.06.19 – Rozeznanie rynku - Zapytanie o wycenę usługo w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Załączniki:

2024.07.02 –

„Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku - edycja II”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja II”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.7.2024

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: TUTAJ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

Ostatnie posty
Obserwuj nas
Galeria

2023.06.22 – „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-dostawa komputerów przenośnych-3”