Opublikowano: 9 grudnia 2014

 

Zespoły Aktywnych Uczniów

 


Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Uprzejmie informujemy, że Fundacja CEDUNIS otrzymała dofinansowanie ze środków Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na realizację projektu „Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca”.

Głównym celem projektu jest rozwijanie postaw obywatelskich wśród uczniów z trzech Liceów Ogólnokształcących w Lesku, Przeworsku i Mielcu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 – 30.06.2014

Linki:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Andersa w Lesku
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu


Konferencja podsumowująca projekt

9 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca”, pt. Jak likwidować bariery architektoniczne w dostępie do edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku? Działalność obywatelska podkarpackiej młodzieży.

Każdy Zespół wraz z opiekunami dokonał swojej prezentacji i przedstawił efekty działań na terenie szkoły i w swojej miejscowości. Głos zabrali goście: Stanisław Mrugała – dyrektor ZSZ im. Jana III Sobieskiego w Przeworsku, Janusz Świętoń – dyrektor I LO im. St. Konarskiego w Mielcu, Jacek Wojtas – podkarpacki kurator oświaty, Maciej Szymański – dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON, dr Leszek Kisiel, Wicestarosta Powiatu Przeworskiego oraz Adam Skwarczyński – Prezes Koła PZN w Przeworsku.

Konferencję uświetnił mini recital absolwentki mieleckiego liceum, Roksany Hajduk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kampania informacyjna o projekcie adaptacji infrastruktury naszej szkoły i zbieranie podpisów pod petycja o sfinansowanie tego projektu.

W ramach realizacji projektu „Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca” przeprowadziliśmy w naszej szkole kampanię na rzecz projektu adaptacji szkolnej infrastruktury, w trakcie której m.in. rozdawaliśmy przygotowane przez nas ulotki, a uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych mogli wziąć udział w quizie, a po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi otrzymać słodki poczęstunek.
Kolejnym krokiem było przystąpienie do zbierania podpisów pod petycją skierowaną do pana Starosty Zbigniewa Kiszki w sprawie sfinansowania adaptacji budynku ZSZ w Przeworsku do potrzeb uczniów słabowidzących i niewidomych. Akcja zakończyła się sukcesem, gdyż w ciągu kilku dni udało nam się zebraćponad tysiąc głosów poparcia !

 

 

 

 

 

 

 

 


Od marca 2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku jest realizowany projekt pod nazwą „Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz Społeczności Leska, Mielca i Przeworska”, który działa pod patronatem „Swiss Contribution”, a także Fundacji „CEDUNIS”. Ma on na celu pomóc uczniom niewidomym i słabowidzącym poprzez adaptację infrastruktury szkolnej.
W dniu 12 maja miały miejsce warsztaty, w których wzięli udział dyrektor szkoły mgr inż. Stanisław Mrugała oraz starosta powiatu przeworskiego dr Leszek Kisiel. Uczniowie mieli za zadanie wypromować swoje działania i przedstawić gościom problemy osób z dysfunkcją wzroku. Ze strony zaproszonych spotkali się z zaangażowaniem i pomocną, profesjonalną opinią. Spotkanie obfitowało w wiele owocnych i nowych pomysłów.
Zespół Aktywnych Uczniów jest w trakcie pisania projektu adaptacji szkoły zawierający wycenę planowanych zabiegów, co jednocześnie wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów realizacji. Jako, że suma nie jest mała, zaangażowani uczniowie przygotowują wniosek, starając się o sfinansowanie projektu adaptacji budynków szkolnych. W najbliższym czasie na terenie Przeworska pojawi się Zespół Aktywnych Uczniów zbierający podpisy pod petycją popierającą te działania.

 

 

 

 

 

 


Od 10 do 14 marca w naszej szkole przeprowadziliśmy Tyflokampanię. Za tym hasłem, my- Zespół Aktywnych Uczniów, mieliśmy szansę pokazać naszym rówieśnikom co oznacza pojęcie „Osoby z dysfunkcją wzroku”. Mamy nadzieję, że to co staraliśmy się przekazać utkwiło w pamięci naszym kolegom i koleżankom, jednak chcielibyśmy poruszyć inny aspekt dotyczący osób niewidomych i słabowidzących.

Podstawowym problemem jest nieodpowiednia edukacja społeczeństwa i przede wszystkim powszechnie widziana znieczulica społeczna. Nauka jak udzielić pierwszą pomoc przedmedyczną jest już realizowana od przedszkoli, może tak więc coś zmienić i uświadomić odpowiednim ludziom, że czas na zmiany i na przykład jedną godzinę poświęcić i stworzyć ciekawy program, który miał by na celu przekazanie wiedzy na temat osób niewidomych. Oczywiście każde przedsięwzięcie prowadzić w granicach zdrowego rozsądku, a przede wszystkim nic na siłę.

Co do braku zainteresowania ze strony ogółu, jest to zjawisko bardzo często spotykane i występują ogromne rozbieżności wobec pomocy osobom niedowidzącym bądź niewidomym. Albo jest to pomoc w ogóle nie udzielana lub jest to pomoc, z braku wiedzy, źle udzielona. Pamiętamy, że jeśli mamy już zamiar udzielić pomocy, zapytajmy, czy ta pomoc jest potrzebna, ponieważ wbrew pozorom osoby z dysfunkcją wzroku są niesamowicie samodzielne, co z resztą udowodniliśmy podczas Tyflokampanii. Kiedy nasza pomoc jest zbędna również pamiętamy o poinformowaniu, że odchodzimy.

W celu polepszenia obecnej sytuacji najlepszym lekarstwem może być odpowiednia edukacja lub organizowanie przeróżnych spotkań, wykładów, warsztatów, a przede wszystkim odpowiednie reklamowanie i zachęcenie społeczeństwa aby dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy, które może kiedyś się przydadzą a jeśli nie, to nie od dziś wiadomo, że wiedza nie zabija.

Dziękujemy rówieśnikom, nauczycielom, że poświęcili nam czas i wzięli czynny udział w przeprowadzonych przez nas spotkaniach, wysłuchali nas cierpliwie i w większym bądź mniejszym stopniu przyswoili przekazaną przez nas wiedzę. Również podziękowania należą się naszym opiekunom, panu Pawłowi Olbrychtowi oraz panu Damianowi Słoninie, za pilnowanie naszych poczynań a także o przypominaniu zbliżających się terminów. Ufamy, że zdobyta wiedza w tym kierunku, w przyszłości okaże się podstawą do pomocy.

A teraz czas na rozszyfrowanie kilku słów! Miłej zabawy!

 

 

 

 

 

 

 

 


WARSZTATY W ZSZ W PRZEWORSKU
Od 10-12 lutego w Zespole Szkół Zawodowych mieliśmy okazję gościć reprezentantki Fundacji Cedunis, które przeprowadziły z uczniami spotkanie na temat osób niewidomych i słabowidzących. 10 lutego spotkanie miało charakter ogólnoszkolny, więc młodzież dowiadywała się jak udzielić pomocy osobom z dysfunkcją wzroku. Zainteresowana młodzież mogła wykazać się i wziąć udział w projekcie po uprzednim podpisaniu umowy z fundacją. Do dalszej części projektu przeszli tylko najwytrwalsi tworząc Zespół Aktywnych Uczniów reprezentujący szkołę. Wolontariusze biorący czynny udział w warsztatach dowiedzieli się jak osoby niewidome i słabowidzące funkcjonują w codziennym życiu i jak radzą sobie z przeróżnymi zadaniami. Ponadto poznali metody, które ułatwiają każdą dziedzinę życia. Kolejne warsztaty są planowane na koniec marca. Do tego czasu uczniowie muszą stawić czoła Tyflokampanii, uświadamiając swoich rówieśników o pomocy potrzebnej ludziom niewidomym i słabowidzącym.

 

 

 

 


WARSZTATY W LESKU

Kolejnym etapem realizacji projektu „Zespoły Aktywnych Uczniów na Rzecz Społeczności Leska, Mielca i Przeworska” były warsztaty, które przeprowadziliśmy w dniach 3-4 października w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Lesku. Za główny cel zajęć obraliśmy sobie wyłonienie Zespołu Aktywnych Uczniów, czyli 20 chętnych i pełnych zapału osób, które w ciekawy sposób wprowadzą całą społeczność szkolną w tematykę tyflopedagogiki.

Pierwszego dnia (3.10) przeprowadziliśmy spotkania rekrutacyjne do Zespołu Aktywnych Uczniów. Zaprezentowaliśmy wszystkim uczestnikom ogólne założenia projektu, jednocześnie zachęcając młodzież do współpracy. W niewielkim wymiarze zapoznaliśmy uczniów z pewnymi ciekawostkami z życia osób z dysfunkcją wzroku, aby poznali obszar swoich najbliższych zainteresowań.

Drugiego dnia (4.10) poprowadziliśmy warsztaty dla Zespół Aktywnych Uczniów, podczas których wprowadziliśmy ich w tajniki funkcjonowania osób niepełnosprawnych wzrokowo, skupiając się na poszczególnych sferach życia: czytanie i pisanie brajlem, tyflografika, orientacja przestrzenna, następstwa funkcjonalne oraz życie codzienne. Uczniowie mogli doświadczyć tego, jak osoby niewidome i słabowidzące czują się w różnych sytuacjach. Wiele rzeczy było dla nich zupełnie nowych, o wielu kiedyś słyszeli, ale ich nie zgłębiali, więc tym bardziej zajęcia sprawiały im dużą przyjemność. Swoje wnioski prezentowali przed całą grupą, zaznaczając najistotniejsze kwestie. Na koniec wspólnie z Zespołem Aktywnych Uczniów stworzyliśmy harmonogram działań i akcji, które przeprowadzą w szkole. Młodzież wykazała się dużą twórczością i pomysłowością.

Z Leska wyjechaliśmy z satysfakcją i spokojem, gdyż wiemy, że uczniowie mogą liczyć na ogromne wsparcie i pomoc ze strony dwóch przedstawicielek kadry nauczycielskiej zaangażowanych
w projekt: pani Beaty Kurcoń i pani Anny Ceparskiej-Bąbel.


WIZYTA STUDYJNA W HOLANDII

W dniach 25 – 28 września członkowie Fundacji „CEDUNIS” i nauczyciele szkół średnich z Leska, Mielca i Przeworska uczestniczyli w wizycie studyjnej w Holandii. Celem wyjazdu było przeniesienie i dostosowanie do potrzeb projektu „Zespoły Aktywnych Uczniów na Rzecz Społeczności Leska, Mielca i Przeworska” holenderskiego modelu aktywizacji uczniów.
Podczas 4-dniowego pobytu nasz partner z Holandii zorganizował 20 godzin spotkań z członkami organizacji działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku oraz z niewidomymi studentami i ich rodzicami. Dzięki temu mogliśmy poznać osobiste doświadczenia zaproszonych osób związane z ich edukacją w szkołach ogólnodostępnych i ośrodkach specjalnych (przyczyny zmiany placówki, stosunek nauczycieli i uczniów do osób niewidomych, dostęp do pomocy i specjalistów). Podczas warsztatów próbowaliśmy przeanalizować i stworzyć warunki dobrej integracji i możliwości wspomagania uczniów z dysfunkcją wzroku w placówkach ogólnodostępnych. Bardzo cenne były spotkania i rozmowy z matkami osób niewidomych, które również opowiedziały nam o swoich osobistych doświadczeniach oraz o trudnościach, jakie napotykały podczas dążenia do sprawiedliwego traktowania i równego dostępu do edukacji ich dzieci.

Ważnym punktem wyjazdu była wizyta w jednej ze szkół ogólnodostępnych (poziom liceum w Polsce), do której uczęszczał niewidomy uczeń. Uczestniczyliśmy w spotkaniach z jego rówieśnikami i nauczycielami. Przedstawili nam, w jaki sposób działa wolontariat w ich szkole, w jaki sposób aktywizują uczniów do działań społecznych oraz jakie działania podejmują w ramach wspomagania ucznia z dysfunkcją wzroku. Zostaliśmy oprowadzeni po placówce oraz mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają poszczególne lekcje. W Ośrodku Specjalnym „Bartimeus” dla uczniów niewidomych i słabowidzących w specjalnej sali, w której była całkowita ciemnia, mogliśmy chociaż przez chwilę poczuć się jak osoby niewidome. Było to szczególnie ważne przeżycie dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy mogli wczuć się w sytuację, sposób funkcjonowania i odbierania świata przez osoby niewidome.

Wyjazd do Holandii był ważnym i cennym doświadczeniem. Poznaliśmy historie niewidomych studentów i osobiste przeżycia ich matek, które z pewnością pomogą nam w realizacji projektu, dzięki któremu wśród polskich uczniów wzrośnie wrażliwość na sytuację osób z dysfunkcją wzroku oraz poszerzy ich wiedzę na temat funkcjonowania tej nielicznej, ale jakże równie ważnej grupy osób.

 

 


INAUGURACJA PROJEKTU

Drodzy uczniowie!

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak wygląda świat z punktu widzenia osób niewidomych i słabowidzących? My tak! Co więcej, temat ten jest dla nas – członków Fundacji na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzacych „CEDUNIS” – bardzo ważny. Dlatego też przygotowaliśmy dla Was ciekawy projekt, który pozwoli Wam poznać świat oczami osób z dysfunkcją wzroku i co więcej, umożliwi podjęcie działań bezpośrednio wpływających na kształtowanie i funkcjonowanie szkoły i lokalnej społeczności.

W rozpoczynającym się roku szkolnym zrealizujemy w Waszej szkole projekt finansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Tytuł tego projektu to „Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca”. Jego celem jest przygotowanie profesjonalnego projektu adaptacji szkolnej infrastruktury do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Wspólnie z nami stworzycie ekipę młodych fachowców, którzy poprzez aktywne działanie rozwiną swoje zdolności i zdobędą nowe, praktyczne kompetencje. Udział w projekcie to też szansa na zdobycie doświadczenia w pracy z ciekawymi ludźmi, koordynacja wspólnie podejmowanych działań oraz niewątpliwie dobry start w rozpoczynającej się karierze zawodowej.

Liczymy na Wasze pomysły, otwartość i chęć działania! Szczegóły poznacie na pierwszym spotkaniu, które odbędzie się na początku przyszłego roku kalendarzowego. My nie możemy się doczekać!

Pozdrawiamy,
FUNDACJA „CEDUNIS”